Jedlá soda nebezpečnější než syntetické pesticidy? Rozhodovací orgány EU jsou na pokraji schválení klamavých ukazatelů pesticidů

16. ŘÍJNA 2023, BRUSEL, PAŘÍŽ, BERLÍN, VÍDEŇ – V době, kdy Evropská rada zahajuje jednání o „cílech a ukazatelích“, varují evropská občanská iniciativa Zachraňme včely a zemědělce a evropské ekologické hnutí IFOAM OE před rozsáhlými dezinformacemi a klamáním evropských občanů, pokud jde o pokrok při snižování používání pesticidů a rizik jejich používání v EU na polovinu.

„Ukazatel navržený Evropskou komisí pro měření redukce pesticidů vytváří iluzi snížení pesticidů na papíře, zatímco reálné používání pesticidů se může dokonce zvýšit,“ říká Helmut Burtscher-Schaden, biochemik z GLOBAL 2000 – Friends of the Earth Austria a mluvčí organizace Zachraňte včely a zemědělce a dodává „tento špatně navržený a klamavý ukazatel vytváří masivní pobídky pro používání nejtoxičtějších pesticidů. Pokud bude přijat, může dojít k ještě většímu úhynu včel, znečištění vody a kontaminaci půdy, zatímco politici EU se budou vyhřívat na výsluní z vykonstruovaného snížení množství pesticidů.“

Rozhodnutí se blíží

V evropských institucích nyní probíhají jednání o snížení používání pesticidů. Dnes budou členské státy v pracovní skupině Evropské rady diskutovat o tom, jaký ukazatel by se měl používat k měření používání pesticidů a 24. října proběhne v Evropském parlamentu zásadní hlasování o nařízení o udržitelném používání pesticidů (SUR). Podvodná povaha současné metody navržené Komisí pro měření rizika používání pesticidů spočívá v koncepčních chybách ukazatele, který sloužil jako vzor: Harmonizovaný ukazatel rizika 1 (HRI 1).

Kdo se bojí jedlé sody?

Klamavá povaha ukazatele vychází ze dvou vnitřních koncepčních nedostatků, které jsou popsány ve zveřejněném pětiminutovém videu. Na základě údajů o prodeji v Nizozemsku video ukazuje, jak nedávný celoevropský zákaz dříve nejprodávanějšího pesticidu vedl k iluzornímu snížení pesticidů o přibližně 60 % během jediného roku (od roku 2021 do roku 2022). Snížení však existuje pouze na papíře, protože zakázaná účinná látka je okamžitě nahrazena srovnatelnou. Video také odhaluje, jak chybný nástroj pro měření vypočítává osminásobně vyšší riziko pro neškodný organický pesticid (jedlá soda), klasifikovaný jako látka s nízkým rizikem, ve srovnání s prokazatelně nebezpečným pesticidem (difenokonazol), klasifikovaným jako látka vhodná k nahrazení.

Řešení navržené německou Spolkovou agenturou pro životní prostředí

Je těžko pochopitelné, jak se mohl takový chybný ukazatel dostat do legislativního návrhu na snížení pesticidů v EU. Naštěstí již existuje návrh, který by mohl tyto závažné nedostatky napravit začleněním stávajících údajů z harmonizovaného schvalovacího procesu EU pro účinné látky. Tento návrh vypracovali odborníci z německé Spolkové agentury pro životní prostředí. Inspirovali se zavedenými ukazateli pesticidů, jako je dánský index četnosti ošetření (TFI) a francouzský NODU (počet jednotkových dávek). Návrh podpořila zpravodajka pro SUR, poslankyně Evropského parlamentu Sarah Wienerová,“ říká Helmut Burtscher-Schaden.

Falešný ukazatel podkopává cíle Farm to Fork

Oprava koncepčních chyb je naléhavě nutná, protože navrhovaný ukazatel vytváří pobídky, které jsou v rozporu se dvěma hlavními cíli strategie Farm to Fork, tj. omezením pesticidů a rozšířením ekologického zemědělství. To v konečném důsledku ohrožuje celkový úspěch evropské Zelené dohody.

„Ekologické zemědělství má velký potenciál podpořit naléhavě potřebný přechod k zemědělství, které je šetrnější k biologické rozmanitosti a klimatu. V současnosti navrhovaný ukazatel pro měření snížení pesticidů však vyvolává mylný dojem, že problémem je spíše ekologické zemědělství než toxické syntetické pesticidy a nebude motivovat k rozšiřování ekologického zemědělství,“ říká Eric Gall, zástupce ředitele IFOAM OE. „Jako zastřešující organizace evropského ekologického zemědělství jsme o tomto problému informovali všechny členské státy a navrhli řešení.  Nyní je na ministrech zemědělství v Radě, aby nedostatky ukazatele odpovídajícím způsobem napravili.“

IFOAM OE a organizace Zachraňme včely a zemědělce společně apelují na všechny rozhodující činitele v Parlamentu a Radě, aby nepřijímali nástroj měření, který by znemožnil plány EU na snížení pesticidů: Strategie Farm to Fork a občané EU si zaslouží transparentní a rozumný ukazatel, který poskytne spolehlivé informace.

 

Užitečné informace:

Originál tiskové zprávy IFOAM OE

Stručný přehled: Oprava ukazatele strategie Z farmy na vidličku – předpoklad pro snížení pesticidů v EU (16. října 2023)

Tisková zpráva v německém jazyce (GLOBAL 2000)

Často kladené otázky s obecnými informacemi (červen 2022)

Dokument společnosti GLOBAL 2000, který ukazuje, že HRI-1 systematicky nadhodnocuje rizika přírodních látek používaných v ekologickém zemědělství ve srovnání se syntetickými látkami (červen 2022)

Návrh IFOAM OE (červen 2022) vysvětlující, že je možné vytvořit lepší ukazatel na základě údajů o prodeji pesticidů, například na základě francouzského ukazatele NODU

 

Videa:

Vysvětlení chybného ukazatele pesticidů (možnost nastavení českých titulků)

Přístup ekologického hnutí k péči o zdraví rostlin a regulaci pesticidů (možnost nastavení českých titulků)