Návrh nařízení o nových genomických technikách (NGT) je krokem zpět pro biologickou bezpečnost, svobodu volby a informovanost spotřebitelů

BRUSEL, 5. července 2023 – IFOAM OE považuje návrh Komise na deregulaci nových genomických technik (NGT) za zavádějící, nebezpečný pro evropskou autonomii osiv a odvádějící pozornost od agroekologických řešení potřebných k posunu zemědělství směrem k udržitelnosti. Ekologické hnutí naléhavě vyzývá poslance Evropského parlamentu a vlády, aby jednali a chránili svobodu zemědělců a spotřebitelů, kteří nechtějí používat a kupovat produkty genetického inženýrství a aby zabránili monopolizaci genetických zdrojů prostřednictvím patentů.

Jan Plagge, prezident IFOAM OE, uvedl: „Vynětí některých NGT z posuzování rizik, sledovatelnosti a označování je krokem zpět pro biologickou bezpečnost a informovanost spotřebitelů a pravděpodobně to nebude mít žádný přínos pro udržitelnost. Tento návrh je spíše masivním urychlením lukrativního obchodního modelu biotechnologického a chemického průmyslu. Zdá se, že Evropská komise se bohužel řídila zavádějícími sliby průmyslu a jeho obchodními zájmy, než aby uzavřela nebezpečné mezery v rámci patentových práv. To je špatný den pro evropský model rozmanitého zemědělského a šlechtitelského odvětví. Ekologické hnutí nyní vyzývá Evropskou radu a Parlament, aby alespoň zůstala zachována sledovatelnost NGT v celém produkčním řetězci, což je právní základ pro opatření k zajištění koexistence, stejně jako informování spotřebitelů“.

A dodal: „Spotřebitelé chtějí vědět, jak jsou jejich potraviny vyráběny a očekávají, že ekologická produkce probíhá bez genetického inženýrství. Z hlediska udržitelnosti stojí ekologické zemědělství v čele přechodu našich zemědělských systémů na postupy, které jsou prospěšné pro biologickou rozmanitost a zdraví planety.  Úspěch našeho hnutí však závisí na důvěře spotřebitelů a sledovatelnosti a označování všech GMO.

IFOAM OE lituje, že návrh o genetickém inženýrství nepodporuje systematický přístup k zemědělství založený na důkazech. Spíše se snaží obětovat zásadu předběžné opatrnosti, aby uvolnil cestu technologickým řešením s neprokázanými přínosy a potenciálními riziky.

Návrh sice výslovně zakazuje používání NGT v ekologické produkci – v souladu s postojem odvětví ekologického zemědělství a potravinářství, nicméně neposkytuje jasný základ pro ochranu produkce bez GMO a ekologické produkce pomocí opatření pro koexistenci, ani pro zajištění spravedlivého rozdělení rizik a zátěže.

Marian Blom, viceprezidentka představenstva IFOAM OE a vedoucí projektu znalostí a inovací (Bionext), sdělila: „Pokud jde o informovanost spotřebitelů a jejich svobodu volby, zdá se, že Evropská komise se rozhodla řešit pochybnosti občanů tím, že buď odstraní označování konečných produktů u rostlin NGT kategorie 1, aby spotřebitelé nemohli zjistit, zda výrobek obsahuje GMO či nikoliv, nebo poskytne průmyslu možnost přidat dobrovolně další informace u rostlin NGT kategorie 2. Tento nedostatek u označování a spoléhání se na nepovinné údaje sníží transparentnost, umožní greenwashing a ještě více zmate spotřebitele.“

Dora Drexler, viceprezidentka představenstva IFOAM OE a generální ředitelka maďarského výzkumného ústavu ekologického zemědělství (ÖMKI), varovala: „Tento návrh o NGT je hrozbou pro evropský model inovací ve šlechtění. NGT přispějí k monopolizaci patentů na genetický materiál v rukou několika málo společností. Dokud právní předpisy EU nezakáží patenty na vlastnosti a genetické zdroje, které lze získat i tradičním šlechtěním, je sledovatelnost nezbytná pro ochranu šlechtitelů a zemědělců před patenty na osiva a pro zajištění možnosti systémovějšího a skutečně udržitelného přístupu ke šlechtění rostlin.

Bernard Lignon, člen představenstva IFOAM OE a vedoucí projektu pro regulaci a kvalitu ekologických produktů ve společnosti Synabio, dodal: „Návrh Komise týkající se nových genomických technik (NGT) je krokem zpět od ambiciózních evropských cílů v oblasti životního prostředí v rámci Zelené dohody. Proces vedoucí ke zveřejnění tohoto návrhu byl veden zavádějícími a prázdnými sliby průmyslu o potenciálu udržitelnosti na úkor zásady předběžné opatrnosti, biologické bezpečnosti a transparentních informací pro výrobce i spotřebitele.“

Návrh přichází několik dní poté, co evropské ekologické hnutí přijalo rezoluci o zachování ekologického zemědělství bez GMO ve prospěch systémového přístupu k inovacím. Ve svém usnesení hnutí znovu potvrzuje požadavek ekologických chovatelů, zemědělců, zpracovatelů, obchodníků a maloobchodníků, aby si zachovali svobodu volby a zůstali bez GMO, včetně NGT.

Ekologické hnutí vyzývá poslance Evropského parlamentu a členské státy, aby zajistili, že se zásady hodnocení rizik, sledovatelnosti a označování spotřebitelů se budou vztahovat na všechny GMO, včetně plodin získaných editací genů.

Technické podrobnosti

Pro rostliny NGT kategorie 1 je povinná sledovatelnost v celém produkčním řetězci odstraněna a nahrazena nedostatečnými ustanoveními, která zajišťují pouze minimální transparentnost na úrovni šlechtění a pěstování. Tím se nedaří zajistit skutečná opatření pro koexistenci, která závisí na povinné sledovatelnosti od jednoho hospodářského subjektu k druhému až ke konečnému spotřebiteli.

Ustanovení o transparentnosti pro tyto plodiny by přenesla ekonomickou a administrativní zátěž spojenou se zajištěním produkce bez geneticky modifikovaných organismů, včetně dodatečné identifikace, kontrol a testů, plně na hospodářské subjekty.

Další obavou je, že pro rostliny NGT kategorie 1 i pro rostliny NGT kategorie 2 jsou zakázány národní výjimky, což členským státům bere možnost rozhodovat o tom, co se bude pěstovat na jejich území. Zejména u rostlin NGT kategorie 2, kde jsou členské státy povinny přijít s vnitrostátními opatřeními pro koexistenci, je znatelný zarážející rozpor.

 

Užitečné odkazy:

Originál tiskové zprávy

Usnesení evropského ekologického hnutí o nových GMO

Stanovisko celosvětového ekologického hnutí k tématu kompatibilita šlechtitelských technik v ekologických systémech

Video – problematika NGT

Leták IFOAM OE s tématem odůvodnění regulace NGT v ČJ

Nové GMO – klíčové informace (článek je pravidelně aktualizován)

Mladí němečtí ekologičtí zemědělci požadují právo volby (v němčině – leden 2023)

Webová stránka IFOAM OE ohledně GMO