Pěstování biobrambor na Vysočině

Ve spolupráci s demonstrační farmou FARMUS jsme zpracovali krátká videa, jejichž cílem je přiblížit pěstování a ochranu brambor v systému ekologického zemědělství s využitím moderních metod monitoringu a biologických postupů regulace patogenů.

Na demonstrační farmě byly během vegetace pro pěstitele a zájemce o pěstování brambor realizovány demonstrační dny. Pro přiblížení této problematiky ještě širšímu okruhu zájemců, jsme připravili sérii videí, monitorující hlavní úseky vegetace a problematiku ošetřování brambor v klimatických podmínkách roku 2020. Vegetační sezóna byla z pohledu regulace plevelů či zejména plísně bramboru náročnější než v jiných letech.

Byly naznačeny a komentovány hlavní principy mechanické kultivace a konkrétně zvolené postupy pro úspěšné zvládnutí plevelů. Je tak možné shlédnout nasazení a činnost jednotlivých strojů. Regulace vytrvalých plevelů, v tomto případě především pýru plazivého, se podařilo významně řešit vyvláčením ještě před vlastní výsadbou do té míry, že mechanická kultivace a následně rychlý nárůst natě již pýru nedala velkou příležitost pro velký rozvoj během vegetace. Častým problémem bývá i druhotné zaplevelení v závěru vegetace, nejčastěji jako důsledek po odumření natě plísní bramboru. Toto zaplevelení může komplikovat sklizeň, a proto rozdrcení biomasy plevelů či zbytků natě je vhodným postupem a přípravou na vlastní sklizeň. U velmi rané odrůdy Monika se k odstranění natě přistoupilo dříve jako prostředek pro regulaci plísně na hlízách, kdy napadená nať je zdrojem infekce pro hlízy, a tak odstranění napadené natě může plíseň na hlízách omezit.

Vegetace roku 2020 byla u brambor ve znamení silného infekčního tlaku právě plísně bramboru a nebylo jednoduché díky častým dešťovým přeháňkám infekci plísně v porostech regulovat. Důležitým prvkem při regulaci plísně bramboru je stanovení prvního termínu ošetření. Pomocným prvkem pro přesný monitoring a vyhodnocení podmínek pro výskyt plísně bramboru či mandelinky bramborové, bylo umístění meteostanice přímo na pozemku s bramborami. Predikční a vyhodnocovací systém průběžně vyhodnocoval data z meteostanice a predikoval výskyt plísně a larev mandelinky bramborové. To umožnilo mít s předstihem informace o jejich možném výskytu, naplánovat a zároveň zohlednit i krátkodobou předpověď počasí pro stanovení vhodného termínu ošetření. Podmínky pro následné šíření plísně bramboru byly ideální a vyžadovalo to zintenzivnit fungicidní ochranu porostů a využít dostupné možnosti a prostředky. Intenzivní šíření plísně v porostu, intenzivní a časté dešťové srážky zvyšovaly i napadení hlíz.

Poněkud klidnější situace byla v případě mandelinky bramborové, které naopak časté přeháňky a větrné dny páření a kladení vajíček spíše nesvědčily. Proto i následný výskyt larev byl spíše slabší a použitý biologických insekticid spolehlivě výskyt larev reguloval.

Načasování jednotlivých operací či ošetření je klíčové, a proto cílený monitoring a následné predikční vyhodnocení je významnou pomůckou pro úspěšné zvládnutí ochrany porostů v neustále se měnících podmínkách jednotlivých let či podmínek na jednotlivých vzdálenějších pozemcích. Ukazuje se jasně, že nelze stereotypně a plošně přistupovat k ochraně jednotlivých porostů stejně.

Všechna videa můžete shlédnout ZDE

Další informace k pěstitelské technologii biobrambor, přístupu a plánu ošetření včetně konzultace biologických přípravků se můžete obrátit na Ing. Petra Dvořáka, Ph.D. ( dvorakp(et)af.czu.cz ) z České zemědělské univerzity v Praze.

Konzultace či další informace týkající se monitoringu a predikce je možné získat
od Ing. Lukáše Musila ( lukas.musil(et)agdata.cz ).