Pozvánka na setkání mladé generace v oblasti ekologické produkce

Zajímá vás přístup k půdě v ekologickém zemědělství? Přemýšleli jste o vlivu digitalizace na moderní zemědělskou praxi? Zajímáte se o udržitelnost ve veřejných zakázkách na potraviny a jaký má vliv na lokální potravinovou politiku? Připojte se k ekologickému hnutí a prozkoumejte tyto a další aktuální témata v oblasti ekologického zemědělství. Vaše názory a zkušenosti mohou otevřít nové perspektivy!

Datum a Místo: 8. – 9. července 2024, Bari, Itálie, 10. července 2024 – volitelná exkurze

Toto inspirativní dvoudenní setkání, pořádané IFOAM Organics Europe a CIHEAM Bari , se koná v malebném městě Bari. Je to neuvěřitelná příležitost pro mladé lidi nadšené pro ekologické a udržitelné zemědělství a potravinové systémy.  Připojte se k nám pro inspirativní akci, která si klade za cíl posílit budoucnost ekologické komunity. Společně budeme objevovat pozitivní účinky ekologického zemědělství a biopotravin na klima, životní prostředí, biologickou rozmanitost a dobré životní podmínky zvířat.

Co očekávat:

Nezapomenutelný zážitek, který vás nadchne.

Setkání s různorodou skupinou odborníků: zemědělců, studentů, výzkumníků, pracovníků kontrolních organizací, zpracovatelů, aktivistů a veřejných činitelů.

Získání smysluplných informací o udržitelných postupech v různých segmentech potravinového řetězce.

Možnost zapojení do panelových diskusí, práce ve skupinách, vzdělávacích přednášek a informativních paralelních zasedání o aktuálních tématech.

Výměna inovativních nápadů na přechod k udržitelnějšímu potravinovému systému.

Navázání kontaktů s podobně smýšlejícími lidmi z celé Evropy.

Diskuse o klíčových tématech jako přístup k půdě, bioregiony, digitalizace, veřejné zakázky, rozvoj venkova a další.

Jedinečnou příležitost rozšířit si obzory a spojit se s podobně smýšlejícími lidmi.

Úžasnou příležitost vychutnat si místní potraviny v Bari.

Podrobnosti o akci zahrnující informace o registraci, programu (připravuje se), možnosti ubytování, detaily o exkurzi, fotografie z minulého ročníku a jak získat stipendium pokrývající cestovní náklady a ubytování najdete na webové stránce IFOAM OE.