Příručka Základy ekologického zemědělství

Aktualizované vydání publikace „Základy ekologického zemědělství“ je metodickou pomůckou, která nabízí rychlý vhled do systému ekologického zemědělství. Praktický průvodce všem začínajícím ekologickým zemědělcům, stejně jako vhodný výukový materiál pro pedagogy i zemědělské poradce.

V příručce najdete stručný a přehledný popis základních principů, předpisů a zákonů EZ, informace o kontrolách a přehled hlavních rozdílů vůči konvenčnímu zemědělství. Nástin vývoje ekologického zemědělství v České republice, jeho přínosy k půdní úrodnosti, ochraně krajiny a biodiverzitě či vztah EZ ke GMO je doplněný praktickými poznámkami zkušených autorů a nabízí tak čtenáři srozumitelný a rychlý vhled do problematiky. Přehlednou formou jsou zde popsány základní rozdíly v rostlinné a živočišné produkci, nechybí ani popisná kapitola o ekologickém chovu včel a akvakultuře. Stručné texty jsou doplněny fotografiemi a odkazy na další informační zdroje.

Autory příručky jsou Jan Dvorský a Jiří Urban. Vydal ÚKZÚZ – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. 2. aktualizované vydání.
Příručka v tištěné formě je až do rozebrání zásob dostupná zdarma a je možné si o ni napsat na adresu: ÚKZÚZ Brno, Hroznová 2, Oddělení ekologického zemědělství.
Mail: ivana.komprsova@ukzuz.cz, tel.: 543 548 386

Příloha:  Příručka Základy ekologického zemědělství ke stažení [2.9 MB, pdf]
Více na:  http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/ekologicke-zemedelstvi/publikace/