První seznam doporučených odrůd pro ekologické zemědělství

V těchto dnech vychází historicky první seznam doporučených odrůd (SDO) ječmene jarního a pšenice jarní pro pěstování v režimu ekologického zemědělství (EZ) v České republice.
Hodnocení odrůd bylo provedeno na základě výsledků zkoušek realizovaných v letech 2015 až 2017 podle plodinových metodik Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ), do nichž byly doplněny znaky pro hodnocení odrůd v ekologickém režimu pěstování. Seznam je významným zdrojem informací pro ekologické zemědělce při výběru odrůd.

V těchto dnech vychází historicky první seznam doporučených odrůd (SDO) ječmene jarního a pšenice jarní pro pěstování v režimu ekologického zemědělství (EZ) v České republice.
Hodnocení odrůd bylo provedeno na základě výsledků zkoušek realizovaných v letech 2015 až 2017 podle plodinových metodik Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ), do nichž byly doplněny znaky pro hodnocení odrůd v ekologickém režimu pěstování. Seznam je významným zdrojem informací pro ekologické zemědělce při výběru odrůd.

S rozšiřujícími se pěstitelskými plochami zařazenými v EZ přímo souvisí nejen zvýšená potřeba ekologicky vypěstovaného osiva, ale také zájem pěstitelů využít genetický potenciál odrůd a dosáhnout tak vyšší a kvalitnější sklizně v podmínkách ekologického hospodaření. Informace o vlastnostech odrůd při pěstování v ekologickém režimu v podmínkách ČR však dosud chyběla. Na základě požadavků a potřeb praxe proto Ministerstvo zemědělství na jaře roku 2015 pověřilo ÚKZÚZ organizováním zkoušek pro SDO pšenice a ječmene v ekologickém zemědělství. Garantem zkoušení byl jmenován PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců a byla ustanovena odborná komise, která na zkoušení dohlíží a uděluje odrůdám doporučení.

Zkoušení odrůd probíhalo na 6 lokalitách v obilnářské a řepařské výrobní oblasti s nadmořskou výškou od 295 – 490 m na pokusných parcelách certifikovaných v EZ. Ošetřování během vegetace odpovídalo zásadám ekologického pěstování tj. bez použití průmyslových hnojiv a pesticidů. Ochrana proti plevelům byla prováděna pouze mechanicky – vláčením prutovými branami – podle konkrétních podmínek dané lokality.

Do pokusů s jarní pšenicí bylo v období 2015 až 2017 zařazeno celkem deset odrůd, z nichž zatím pouze Astrid, Izzy, Lotte a Quintus získaly tzv. „předběžné doporučení“. Odrůdy SW Kadrilj, Dafne, KWS Scirocco a Anabel byly vyřazeny ze zkoušek po prvním roce zkoušení. Od sklizňového roku 2017 nově vstoupily do zkoušek odrůdy Registana a Kabot.
Zkoušení ječmene jarního bylo v prvních dvou ročnících omezeno pouze na nesladovnické odrůdy a do pokusu byly zařazeny Heris, Azit, Grace, Wiebke a Solist. „Předběžné doporučení“ získaly odrůdy Azit a Solist, odrůda Grace byla zařazena do kategorie „ostatní“. Zkoušení odrůdy Wiebke bylo ukončeno po prvním roce, odrůda Heris byla vyřazena po druhém roce zkoušek.
Od roku 2017 je možné zkoušet i sladovnické odrůdy, proto byla nově zařazena sladovnická odrůda Kampa a jako další do zkoušení vstoupila nesladovnická odrůda Ovation, registrovaná na jaře 2017.

Kompletní přehled tříletých výnosových výsledků a hospodářských vlastností odrůd včetně informací o zkušebních lokalitách najdete v Seznamu doporučených odrůd pro EZ, který vydává ÚKZÚZ ve spolupráci s PRO-BIO Svazem ekologických zemědělců a Českou technologickou platformou pro ekologické zemědělství.
Tištěná verze seznamu je k dispozici na Národním odrůdovém úřadu ÚKZÚZ v Brně a na centrále svazu PRO-BIO v Šumperku.