Ročenka ekologického zemědělství 2014

Vyšla ročenka ekologického zemědělství, která shrnuje statistické informace o ekologickém zemědělství v České republice za rok 2014. Publikace je k dispozici v elektronické i tištěné verzi.
Příloha:  Ročenka EZ 2014