Rodinový způsob chovu prasat se zapouštěním kojících prasnic

Alternativní způsob chovu prasat, založený na skupinovém připouštěním kojících prasnic je unikátní metodou, která pochází z výzkumné práce biologa Alexe Stolby. Následně byla metoda rozpracována a experimentálně ověřena ve švýcarském institutu FIBL.

I když k jejímu významnějšímu rozšíření v praxi nedošlo, zařadil ji majitel Biofarmy Sasov do každodenní chovatelské praxe již před více než dvaceti lety a dnes je jedinou farmou v ČR, kde tento systém chovu funguje. V průběhu let byly na biofarmě odzkoušeny různé varianty chovu, které bylo potřeba vyhodnotit a zefektivnit, což bylo cílem projektu realizovaného Biofarmou Sasov, Výzkumným ústavem živočišné výroby, v. v. i., Bioinstitutem, o. p. s., PRO-BIO Svazem ekologických zemědělců, z. s.

Výstupem projektu je praktická příručka pro chovatele, která je dostupná on-line ke stažení.

leták projektu

Rodinový způsob chovu prasat se zapouštěním kojících prasnic