Rostlinné biostimulanty

Bioinstitut ve spolupráci s ČTPEZ vydal překlad informačního listu FiBL, který shrnuje přehled nejnovějších poznatků výzkumu o účinnosti přípravků na bázi mikroorganismů.

Prospěšné mikroorganismy dokáží napomáhat růstu rostlin tím, že zvyšují jejich toleranci k nepříznivým půdním a environmentálním podmínkám nebo zlepšují schopnost rostlin využívat zdroje živin. Vývoj specifických inokulantů na bázi mikroorganismů nebo­li rostlinných biostimulantů, které by byly vhodné pro zemědělské využití v různých přírodních podmínkách, je náročný úkol.

V současné době mají některé na trhu dostupné rostlinné biostimulanty nízkou kvalitu nebo se ob­tížně aplikují, což má za následek ztrátu důvěry u zemědělců. Zlepšování kvality těchto přípravků na bázi mikroorganismů a pokrok v porozumění biologických mechanismů však průběžně pomáhají zvyšovat jejich účinnost v reálných polních podmínkách.

Informační list je k dispozici on-line:

Rostlinné biostimulanty