Seznam doporučených odrůd pro ekologické zemědělství 2020

Právě vychází Seznam doporučených odrůd (SDO) pro ekologické zemědělství (EZ), který prezentuje výsledky odrůdového zkoušení pšenice ozimé, ječmene jarního a pšenice jarní ve sklizňových letech 2016-2019. Hodnocení vychází z výsledků pokusů prováděných podle plodinových metodik Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ), do kterých byly doplněny znaky pro hodnocení odrůd v ekologickém režimu pěstování. Zkoušky organizuje ÚKZÚZ, Národní odrůdový úřad, odborným garantem je PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců.

Se zvyšujícími se pěstitelskými plochami zařazenými v EZ, přímo souvisí zvýšená potřeba ekologicky vypěstovaného osiva, ale také zájem pěstitelů, využít genetický potenciál odrůd a dosáhnout kvalitní sklizně. Informace o vlastnostech odrůd při pěstování v ekologickém režimu v ČR ale chyběla. Proto byl na jaře roku 2015 prostřednictvím Ministerstva zemědělství ČR pověřen ÚKZÚZ organizováním zkoušek pro SDO pšenice a ječmene v režimu EZ. Garantem zkoušení byl jmenován PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců a byla ustanovena odborná komise, která na zkoušení dohlíží a uděluje odrůdám doporučení.

Síť zkušebních stanic pro odrůdové pokusy v podmínkách EZ se dosud nestabilizovala. Od zkoušení na některých lokalitách muselo být kvůli vysoké heterogenitě pozemků či problémům se zakládáním a vedením pokusů upuštěno. Tyto ztráty se však daří kompenzovat díky zvýšenému zájmu o zkoušení ze strany profesionálních zkušebních stanic, které rozšířily zkoušení v konvenčních podmínkách o ekologický segment. Samozřejmostí je splnění všech podmínek spojených s ekologickým způsobem pěstování.

Odrůdové pokusy s ozimou pšenicí se zakládají od podzimu 2015. Do pokusů vstoupilo celkem dvanáct odrůd. Čtyřleté výsledky zkoušení jsou k dispozici u odrůd Annie, Balitus, Bernstein, Gordian, Penelope a Sultan. U odrůdy Cimrmanova raná bylo zkoušení ukončeno po sklizni 2017. V roce 2018 byl sortiment rozšířen o odrůdu RGT Sacramento, s jejímž zkoušením se však s ohledem na nedostatečnou výnosovou úroveň v dalším roce již nepokračovalo. V roce 2019 bylo upuštěno od zkoušení odrůdy Zeppelin a do zkoušek vstoupily odrůdy Butterfly, Cecilius a LG Orlice.

Ječmen jarní v režimu ekologického zemědělství se zkouší od roku 2015. Od samého začátku byly v pokusech odrůdy Azit a Solist. Tyto odrůdy byly po sklizni 2017 zařazeny do kategorie „Předběžně doporučené“. Průběh počasí v roce 2018 ječmenům nepřál, a protože nebyl k dispozici potřebný počet dat, nebylo možné v roce 2018 provést doporučení. V roce 2019 se kromě zmíněných odrůd Azit a Solist zkoušela odrůda Kampa, která splnila podmínky pro zařazení do kategorie „Předběžně doporučené“ a dále odrůdy Ovation, Pilote, Spitfire, Bente a Laureatte, které jsou ve zkouškách jeden nebo dva roky.

Do pokusů s jarní pšenicí vstoupilo v období 2015-2019 celkem dvanáct odrůd. Zkoušení bylo ukončeno u odrůd SW Kadrilj, Dafne, KWS Scirocco, Anabel, Libertina – (1 rok zkoušení), Lotte (3 roky zkoušení), Astrid (4 roky zkoušení). Od sklizňového roku 2019 nově vstoupily do zkoušek odrůdy Pexeso, Registana a Kabot. Čtyřleté výsledky zkoušení, které jsou podmínkou pro doporučení, jsou k dispozici u odrůd Izzy a Quintus. Tříleté výsledky zkoušení, což je podmínka pro předběžné doporučení, jsou k dispozici pro odrůdy Kabot a Registana.

Kompletní přehled výnosových výsledků a hospodářských vlastností odrůd včetně informací o zkušebních lokalitách najdete v Seznamu doporučených odrůd pro EZ, který vydává ÚKZÚZ ve spolupráci s PRO-BIO Svazem ekologických zemědělců.

Tištěná verze seznamu bude v průběhu měsíce března k dispozici na Národním odrůdovém úřadu ÚKZÚZ v Brně a na centrále PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců v Šumperku.

 

Příloha:  Seznam doporučených odrůd pro EZ 2020 [2.5 MB, pdf]