Situační analýza agroekologie v České republice

V rámci realizace projektu trACe, zaměřeného na uplatnění agroekologických principů v zemědělské praxi, byla zpracována situační analýza agroekologie v ČR.

Po vytvoření situačních analýz zemí zapojených do projektu, byla zahájena práce na přípravě školících modulů zahrnující témata propojující environmentální, zemědělské a sociální prvky agroekologických přístupů v praxi. Cílem projektu je nabídnout zemědělcům, poradcům a školitelům nástroje k implantaci agroekologické praxe, včetně jejího sociálního rozměru, a šířit tyto znalosti a zkušenosti s cílem oslovit širší zemědělskou komunitu v celé Evropě a podpořit udržitelnost farem.

Českou republiku v projektu trAEce řešeném v rámci programu ERASMUS+ zastupuje Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Aktuality a výstupy projektu lze sledovat přímo na webových stránkách projektu https://traece.eu/