Trendy, které mohou poškodit environmentální transformaci evropského zemědělství

IFOAM Organics Europe varuje před zneužíváním tvrzení, značek nebo jiných způsobů komunikace o potravinářských výrobcích, které přispívají k „greenwashingu“ a brání agroekologickému přechodu k udržitelným potravinovým systémům. Tvrzení a označení na obalech sahají od regenerativního, lokálního až po eko. Ne všechno, co se třpytí, je však zlaté, nebo v tomto případě zelené, a příkladem je stále častější používání termínu „regenerativní zemědělství“.

Ačkoli argumentace a způsob hospodaření, které se skrývají za tvrzením „regenerativní“, mohou být vedeny těmi nejlepšími úmysly, stejně tak se používají pro účely greenwashingu. Evropské hnutí za ekologické potraviny a zemědělství vítá přijetí některých regenerativních postupů v konvenčním zemědělství a těší se na spolupráci se seriózními regenerativními subjekty. IFOAM Organics Europe se však obává, že používání tohoto termínu nabývá forem, které podkopávají význam, cíle a potenciál regenerativního zemědělství, včetně ekologického zemědělství.

Jak říká Jan Plagge, prezident IFOAM Organics Europe: „Základem ekologického zemědělství jsou zemědělské postupy zaměřené na regeneraci půdy, biologickou rozmanitost a podporu krajiny. Ekologické hnutí přijímá regenerativní principy, které jsou všechny zahrnuty v ekologických zásadách (ekologie, zdraví, spravedlnosti a péče), a usiluje o pozitivní spolupráci se seriózními regeneračními zemědělci a subjekty. S ohledem na současnou krizi klimatu a biologické rozmanitosti se planetě hodí veškerá pomoc a některé tzv. regenerativní postupy mohou být dobrým prvním krokem k přechodu na ekologické zemědělství, které je jediným certifikovaným postupem udržitelného zemědělství na úrovni EU. Ekologické zemědělství je a nadále zůstává vedoucí iniciativou v oblasti udržitelnosti pro transformaci potravinářství a zemědělství v EU.“

Vzhledem k tomu, že neexistuje jednotná vědecká ani právní definice „regenerativního zemědělství“, je tento termín v posledních letech stále častěji zneužíván k propagaci a označování přístupů, které přinášejí jen málo environmentálních přínosů a zároveň umožňují používání řady degenerativních postupů a syntetických pesticidů s dobře známými negativními dopady na biologickou rozmanitost. Ve skutečnosti se za „regenerativní“ může prohlásit jakákoli farma, výrobek nebo společnost, což znemožňuje obecná prohlášení o přínosech „regenerativního“ zemědělství.

Eric Gall, zástupce ředitele a politický manažer IFOAM Organics Europe, pokračuje: „Je nezbytné lépe informovat spotřebitele o environmentálních důsledcích různých systémů zemědělské produkce, ale některá tvrzení a označení, včetně používání termínu „regenerativní“ v některých případech spíše přispívají k greenwashingu. Tento greenwashing uvádí spotřebitele v omyl a mate je, nesprávně směruje investice a politiku, podkopává seriózní regenerativní subjekty a brání potřebné a skutečné transformaci potravinového systému směrem k udržitelnosti a agroekologii, včetně ekologického zemědělství.

Více v pozičním dokumentu IFOAM Organics Europe k regenerativnímu zemědělství.