Vyšla příručka Pastevní výkrm skotu. Produkce kvalitního hovězího masa na základě objemného krmiva

Bioinstitit vydal ve spolupráci se švýcarským výzkumným ústavem FiBL další z praktických příruček, tentokrát zaměřenou na pastevní výkrm skotu. Intenzivní formy výkrmu vyžadují velké množství jadrného krmiva. Ekologické podniky hospodařící převážně na trvalých travních porostech však náklady na nákup jádra v biokvalitě mohou jen stěží promítnout do prodejní ceny. Pokud naopak produkují maso v pastevním výkrmu, mohou v porovnání s jinými produkčními systémy dosáhnout významných úspor práce a peněz. Zajímavostí je marketingový koncept odbytu tohoto masa pod jednotou značkou do obchodních řetězců.

Příručka detailně popisuje pastevní systém výkrmu, obsahuje praktické rady a postupy při výběru kříženců, managementu vedení stáda, pastvy, posouzení jateční zralosti a další praktické zkušenosti švýcarských chovatelů. Koncept, který je postavený na odchovu kříženců z matek s mléčnou produkcí či kombinovanou užitkovostí a masných býků a na výkrmu jalovic a volů, přináší pro horské a podhorské farmy řadu výhod. Zajímavostí je také odbyt finální produkce do obchodních řetězců pod jednotnou značkou Bio Weide Beef, která ve Švýcarsku představuje úspěšný marketingový program prodeje premiového masa koncovému zákazníkovi.

Příručka je k dispozici v el. podobě ke stažení zde, nebo lze objednat výtisk e-mailem: info@bioinstitut.cz. Publikace zdarma, účtováno je jen poštovné a balné.

Pastevní výkrm skotu. Produkce kvalitního hovězího masa na základě objemného krmiva. Vydal Bioinstitut o.p.s. (2015) podle německého originálu Bioweidemast vydaného v roce 2010 Výzkumným ústavem pro ekologické zemědělství FiBL ve Švýcarsku (www.fibl.org)

Příloha:  Praktická příručka: Pastevní výkrm skotu [932 kB, pdf]