Petice na podporu značení NGT produktů v potravinách

Výzva pro výrobce a prodejce potravin: podepište otevřený dopis za označování a sledovatelnost NGT produktů

V současnosti se na úrovni EU projednává nová legislativa týkající se nových genomických technik (NGT), známých také jako nové GMO. Zatímco Evropská komise a Evropský parlament již představily své návrhy a stanoviska, Rada ministrů zemědělství zůstává bez jednotného postoje, který prozatím brání zahájení trialogu mezi třemi klíčovými orgány EU. Tento trialog je plánován na podzim 2024 po nástupu nově zvoleného Parlamentu EU.

Parlament EU nedávno hlasoval pro zavedení označování a sledovatelnosti všech produktů vyrobených s využitím NGT, což by umožnilo spotřebitelům a firmám rozlišovat uvedené produkty v potravinách a krmivech. Tento krok je zásadní pro zachování svobody volby zákazníků a pro spravedlivou hospodářskou soutěž na trhu, kde mají spotřebitelé právo se rozhodnout pro produkty bez nových GMO.

Vzhledem k nejistému postoji Rady ministrů zemědělství je nyní klíčové, aby se výrobci a prodejci potravin aktivně zapojili do této debaty. Je důležité, aby tyto firmy, které zastávají principy transparentnosti a ochrany spotřebitele, vyjádřily svou podporu pro zavedení jasných označení a sledovatelnosti NGT produktů.

Jak můžete pomoci?

Podepište otevřený dopis – vyzýváme všechny výrobce a prodejce potravin, aby se připojili k mnoha firmám z různých zemí EU, které již dopis určený ministrům zemědělství podepsaly. Přečtěte si obsah dopisu a pokud s ním souhlasíte, vyjádřete svou podporu svým podpisem. Formulář pro podpis naleznete na webové stránce The Verband Lebensmittel ohne Gentechnik e.V.  – VLOG (německá asociace výrobců a maloobchodníků).

Šiřte informace – distribuujte tyto informace mezi vašimi obchodními partnery a prostřednictvím sociálních sítí, aby se získala co nejširší podpora.

Co se stane s dopisem a Vaším podpisem?

IFOAM OE plánuje uspořádat online tiskovou konferenci a vydat tiskovou zprávu, kde budou představeny politické požadavky a seznam podepsaných společností.
Podepsaný dopis bude odeslán na adresu příslušného ministra v každém členském státě EU.

Tato iniciativa je klíčová pro zajištění, že evropské zemědělství a potravinářství zůstanou transparentní a odpovědné vůči svým zákazníkům.