Žádný strach z pcháče rolního

Častým problémem ekologických polí je zaplevelení pcháčem, který se snadno šíří oddenky a to často i na nářadí na zpracování půdy z jednoho pozemku na druhý. Pro jeho zvládnutí je dobré vědět o příčinách zaplevelení, znát vliv způsobu hospodaření na půdu a především stanovištní podmínky, které jeho růst významně ovlivňují.

Nabízíme výsledky pokusů BIO Forschung Austria, který ověřoval možnost regulace pcháče pomocí osevního postupu, zkoumal jeho fyziologii a vliv mechanické regulace na obsah zásobních látek.

Příloha:  Publikace: Žádný strach z pcháče rolního [2 MB, pdf]