Půdoznalství – seminář na demonstrační farmě VH Agroton

Cílem semináře je prezentovat zemědělcům různé způsoby determinace kvalitativních parametrů půdy. Účastník semináře by měl být po jeho konci schopen použít rychlých indikačních metod jako jsou rýčová zkouška a zjednodušená nitrátová zkouška pro základní zhodnocení půd. Akce proběhne dne 16.9.2020 v prostorách ekologické farmy VH Agroton Velké Hostěrádky.

Dále budou prezentovány chemické analýzy pro exaktnější určení výživového stavu půd. Seminář bude zaměřen teoreticky i prakticky, přičemž interpretace indikačních metod a chemických analýz proběhne na vzorcích půdy ekologické farmy VH Agroton.