Regulace vytrvalých plevelů v ekologickém zemědělství

Zveme Vás na demonstrační den s názvem Regulace vytrvalých plevelů v ekologickém zemědělství, který se uskuteční v pátek 16.9.2022 od 10:00 na EKOFARMĚ PROBIO. Akce se koná v rámci projektu 9. F. m. – Demonstrační farmy, podpořeného Ministerstvem zemědělství.

Polní den se bude skládat z teoretické části, kdy Ing. Jan Winkler Ph.D. z Mendlovy univerzity v Brně vysvětlí biologická a fenologická specifika vybraných druhů vytrvalých plevelů (rozmnožování, výživa, nejzranitelnější fáze pro mechanický zákrok). V rámci teoretické části budou dále prezentovány praktické zkušenosti s likvidací vytrvalých plevelů ze zahraničí.

praktické části proběhne ukázka principu regulace pcháče rolního a šťovíku tupolistého a kadeřavého radličkovým kypřičem Horsch Terrano FX. Na akci se budou srovnávat dva typy radliček vhodných pro podřezávání vegetace.

Akce končí společným obědem v cca 13:00-13:30. Po skončení akce je pro zájemce možná prohlídka farmy.

Občerstvení zajištěno zdarma. Prosím o včasnou registraci na akci (při registraci prosím uvádějte název firmy a IČO).

Pozvánka