Šetrné metody hospodaření na zemědělské půdě

Výzkumný ústav rostlinné výroby ve spolupráci s ČTPEZ a dalšími partnery pořádá ve středu 25. 5. 2022 odborný seminář. Součástí akce je i podpis memoranda o spolupráci mezi VÚRV, v.v.i. a Farmářskou školou (AMPI). Seminář je určen pro zemědělce, poradce, studenty zemědělských škol, odbornou veřejnost a zájemce o ochranu životního prostředí v zemědělské krajině.

Odborná garance a organizace semináře, informace:

Ing. Martin Káš, Ph.D.

702 087 685

kas@vurv.cz

Pozvánka