Strom v zemědělské krajině

Seminář pro zemědělce, kteří uvažují vstoupit do dotačního programu Agrolesnictví i pro zástupce obcí a zájmových spolků (včelaři, myslivci, ochránci přírody).

Pro včelaře bude na semináři řešen praktický návod ke zřízení včelnice na orné půdě v režimu AGROLESNICTVÍ.

Termín akce: čtvrtek 23. 3. 2023 od 8:30 v aule VÚRV, v.v.i., Drnovská 507, Praha 6 – Ruzyně

Pozvánka