Trh s biopotravinami v České republice trvale roste

Spotřeba biopotravin dosáhla v České republice v roce 2020 obratu téměř 6 miliard korun a český trh s biopotravinami vzrostl meziročně o 14%. Průměrný Čech za biopotraviny ročně utratil 562 korun a podíl biopotravin na celkovém prodeji potravin a nápojů dosáhl 1,8%. Za posledních pět let se biotrh více než zdvojnásobil a podobně dynamický růst je očekáván i v příštích letech.

Nejnovější údaje vychází ze Zprávy o trhu s biopotravinami v ČR v roce 2020, kterou pravidelně zpracovává Ústav zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI) ve spolupráci s kontrolními organizacemi pro ekologické zemědělství, a kterou zveřejnilo Ministerstvo zemědělství.

Stabilní růst obratu s biopotravinami

Obrat českých společností na trhu s biopotravinami činil v roce 2020 přibližně 9,41 mld. Kč. Z toho celková spotřeba biopotravin v ČR dosáhla 5,99 mld. Kč a vývoz biopotravin vzrostl na 3,43 mld. Kč. Za posledních 10 let, jak ukazuje graf níže, vzrostl celkový obrat s biopotravinami více než čtyřnásobně z původních 2,1 mld. Kč v roce 2010. V prvních letech stál za růstem obratu především nárůst vývozu biopotravin, naopak v posledních letech roste rychleji obrat na domácím trhu (průměrně okolo 20 %). Podobným, téměř čtyřnásobným, tempem vzrostla také průměrná útrata za biopotraviny ze 150 korun v roce 2010 na 562 korun na osobu a rok.

Domácí trh skýtá velkou příležitost pro výrobce biopotravin, jelikož distributoři a maloobchodní řetězce dováží a prodají na českém trhu biopotraviny odhadem za téměř 3,48 mld. Kč, což představuje zhruba 60 % maloobchodního obratu v ČR.

Zdroj: ÚZEI; zpracovala ČTPEZ

Jaké biopotraviny Češi nakupují nejčastěji?

Hlavní kategorií biopotravin s největším objemem prodejů je trvale kategorie „Ostatní zpracované potraviny“ (42% podíl), přičemž více než tři čtvrtiny této kategorie tvořily ostatní zpracované biopotraviny, káva a čaj, hotové pokrmy (vč. dětské výživy) a doplňky stravy. Druhou příčku obsadila kategorie „Ovoce a zelenina“ (17 %) následovaná kategorií „Mléko a mléčné výrobky“ (16 %).

V grafu níže je souhrnná kategorie „Ostatní zpracované potraviny“ rozčleněna dále na její hlavní subkategorie. Z grafu je patrné mírně odlišné pořadí v oblíbenosti nakupovaných kategorií biopotravin, kdy hlavní nakupovanou kategorií se stává Ovoce a zelenina a následuje Mléko a mléčné výrobky.

Zdroj: ÚZEI; zpracovala ČTPEZ

Prodej biopotravin frčí na e-shopech

Ačkoliv nejvíce biopotravin nakoupili čeští spotřebitelé tradičně v malobchodních řetězcích (v hodnotě 1,9 mld. Kč), obrovský nárůst zaznamenal prodej skrze e-shopy (meziroční nárůst 66 % na 1,3 mld. Kč). O třetí příčku dlohodobě soupeří prodejny zdravé výživy a biopotravin s drogériemi (s 15% podílem a obratem okolo 0,9 mld. Kč). Stabilní a druhý nejrychlejší nárůst objemů prodejů biopotravin zaznamenal přímý prodej, nejčastěji z farem (nárůst na 366 z původních 302 mil. Kč, resp. po přičtení části obratu z kategorie e-shopů uplatňujících se v přímém prodeji, jde o nárůst na 698 z původních 502 mil. Kč). Jediný pokles odbytu biopotravin nastal v sektoru gastronomie (vč. školního stravování), a to v souvislosti s pandemií COVID 19.

Zdroj: ÚZEI; zpracovala ČTPEZ

Užitečné odkazy: