Variabilní aplikace kejdy – nové video na YT

Variabilní aplikace kejdy je založena na mapách výnosového potenciálu, tvorbě aplikačních map a optimalizaci aplikovaných dávek tekutých statkových hnojiv. Představení prvních zkušeností s těmito technologiemi na Farmě Otročín, poskytuje cenné informace pro zemědělce zvažující zavádění těchto inovativních metod.

Variabilní aplikace kejdy