VOŠ ekologického zemědělství

S radostí Vám oznamujeme, že naše úsilí bylo korunováno úspěchem. Farmářské škole byla udělena akreditace!

V září 2023 tedy otevíráme první ročník VOŠ ekologického zemědělství v ČR!

Nesmírně děkujeme všem, kteří s námi na akreditaci spolupracovali a kteří nás podporovali.

 

S vděčností a nadějí do budoucna,

Jiří Prachař, ředitel

Web Farmářské školy