Význam diverzity plodin a jejich přínosy ve vztahu k měnícímu se klimatu

VÚRV, v.v.i. Vás zve na workshop, který pořádá ve čtvrtek 16. května od 10:30 v Genové bance v Praze Ruzyni.

Pozvánka