Záznam semináře SP SZP a právní předpisy EZ na YouTube

Začátkem prosince jsme uspořádali seminář, jehož cílem bylo seznámit zemědělskou veřejnost s novými podmínkami dotací (SP SZP) a novinkami v právních předpisech ekologického zemědělství (NR 2018/848 ), včetně možnosti souběhu ekologické a konvenční produkce.

Pokud jste neměli možnost, osobně se účastnit nebo vám unikla některá z přednášek, můžete nyní shlédnout záznam z celé akce.

Záznam na Youtube

Program