www.ctpez.czAkce › Půdoznalství - seminář na demonstrační farmě VH Agroton

Půdoznalství - seminář na demonstrační farmě VH Agroton

8.9.20  |    

foto
Cílem semináře je prezentovat zemědělcům různé způsoby determinace kvalitativních parametrů půdy. Účastník semináře by měl být po jeho konci schopen použít rychlých indikačních metod jako jsou rýčová zkouška a zjednodušená nitrátová zkouška pro základní zhodnocení půd. Akce proběhne dne 16.9.2020 v prostorách ekologické farmy VH Agroton Velké Hostěrádky.
Dále budou prezentovány chemické analýzy pro exaktnější určení výživového stavu půd. Seminář bude zaměřen teoreticky i prakticky, přičemž interpretace indikačních metod a chemických analýz proběhne na vzorcích půdy ekologické farmy VH Agroton.

Program a kontakt pro přihlášení účastníků naleznete v přiložené pozvánce.
Příloha:  Pozvánka včetně programu [291.4 kB, pdf]
Štítky:  VH Agroton s.r.o.
Souvisí s členy:  Bioinstitut

© 2012 - ČTPEZ - Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství

Sídlem ČTPEZ je sídlo koordinátora: Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, e-mail: info@ctpez.cz
Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect