www.ctpez.czČlánky › Situační analýza agroekologie v České republice

Situační analýza agroekologie v České republice

9.2.21  |    

foto
V rámci realizace projektu trACe, zaměřeného na uplatnění agroekologických principů v zemědělské praxi, byla zpracována situační analýza agroekologie v ČR.

Po vytvoření situačních analýz zemí zapojených do projektu, byla zahájena práce na přípravě školících modulů zahrnující témata propojující environmentální, zemědělské a sociální prvky agroekologických přístupů v praxi. Cílem projektu je nabídnout zemědělcům, poradcům a školitelům nástroje k implantaci agroekologické praxe, včetně jejího sociálního rozměru, a šířit tyto znalosti a zkušenosti s cílem oslovit širší zemědělskou komunitu v celé Evropě a podpořit udržitelnost farem.

Českou republiku v projektu trAEce řešeném v rámci programu ERASMUS+ zastupuje Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Aktuality a výstupy projektu lze sledovat přímo na webových stránkách projektu https://traece.eu/

Příloha:  Situační analýza agroekologie v ČR [1.8 MB, pdf]
Štítky:  statistiky, výzkum
Souvisí s členy:  JU

© 2012 - ČTPEZ - Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství

Sídlem ČTPEZ je sídlo koordinátora: Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, e-mail: info@ctpez.cz
Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect