www.ctpez.czO ČTPEZAktuality › Světový kongres ekologického zemědělství

Světový kongres ekologického zemědělství

5.9.21  |    

foto

Jednou za tři roky, nyní kvůli pandemii za roky čtyři, se koná světový kongres ekologického zemědělství (Organic World Congress), na který navazuje valná hromada IFOAM OI.

 

Letošní již 20. ročník kongresu startuje od 6. do 10. září 2021 ve francouzském Rennes a současně i online. Cílem kongresu je poskytnout všem zájemcům usilujícím o udržitelné zemědělství, hodnotové řetězce a spotřebu, příležitost k výměně znalostí, inovací a zkušeností v bio světě. Kongres nabízí inspiraci a nové impulsy a je považován za přední světovou událost ekologického sektoru.

Letošní kongres přináší 6 klíčových témat:

 • Inspirovat lidi k činnosti směřující k udržitelnosti a osvědčeným postupům,
 • Usměrňovat dynamiku růstu ekologického zemědělství,
 • Rozvíjet ekologickou a udržitelnou rostlinnou a živočišnou výrobu, potravinářské a nepotravinářské systémy,
 • Přizpůsobit se změně klimatu a snížit uhlíkovou stopu,
 • Podporovat biologickou rozmanitost a diverzitu v různých měřítkách,
 • Společně se zavázat ke zdraví půdy, potravin, lidí a planety.

 

Účast na kongresu je zpoplatněna a vyžaduje registraci. ČTPEZ však nabízí pro své členy a další vážné zájemce přístup na přednášky kongresu zdarma. V případě zájmu se neváhejte ozvat na mail: andrea.hrabalova@ctpez.cz

 

PROGRAM

Ve dnech 6. - 7. září, před oficiálním zahájením kongresu, jsou odborníci a výzkumní pracovníci z celého světa zváni, aby se v rámci 5 setkání před kongresem podělili o svůj nejnovější výzkum. Setkání nabízejí delší čas na výměnu zkušeností pro menší skupiny odborníků a profesionálů, a pomáhají posílit navazování kontaktů mezi aktéry.

 • 30 let vývoje PGS: Zhodnocení vývoje
 • Publikuj nebo zemři - zintenzivnění a zkvalitnění vědeckého publikování výzkumu v EZ
 • Politiky podporující udržitelné potravinové systémy
 • Systémy ekologického chovu zvířat - cesty ke zlepšení
 • Ambasadoři osiv: Budování mezinárodní sítě pro podporu systémů ekologického osiva

Ve dnech 8. – 10. září proběhne světový kongres EZ, jehož pestrý program najdete zde. Kongres přináší 3 formy komunikace: konferenční fóra, workshopy a e-postery (elektronické příspěvky s možností chatování s jejich autory).

Celkem je připraveno 6 samostatných konferenčních fór s řadou podtémat a 11 workshopů:

 • Fórum pro lídry: Diskuse o budoucnosti ekologického hnutí
 • Fórum zemědělců a poradců: Sdílení znalostí a iniciativ
 • Fórum pro vědu: Prezentace výzkumu v oblasti EZ
 • Fórum hodnotového řetězce: Sdílení inspirativních zkušeností a řešení profesních problémů
 • Fórum pro kulturu a vzdělávání: Diskuse o filozofických základech a řízení znalostí EZ
 • Fórum aktérů: Podpora zapojení více aktérů k ekologickým potravinovým systémům

W1: Navigace v udržitelných potravinových systémech – návody

W2: Noví škůdci v ekologické produkci ovoce

W3: Jak zlepšit životní podmínky drůbeže a prasat v systémech ekologické produkce?

W4: Program pro ekologické potravinové systémy

W5: Diskuse o budoucnosti hospodaření s živinami v EZ

W6: Diverzifikované pásové a meziplodinové systémy: co můžeme získat v moderním EZ?

W7: Ekologie a agroekologie: Hranice a synergie mezi udržitelnými systémy a přístupy

W8: Skupiny drobných zemědělců: Posilování systémů vnitřní kontroly a řízení a zvládání nových regulačních požadavků EU

W9: Snaha o kvalitu životního prostředí: zkušenosti organizací sběračů planě rostoucích rostlin ve Francii a certifikace

W10: Zdola - rostoucí hnutí pokusů vedených zemědělci ve Velké Británii

W11: Horká témata současnosti - ekologičtí pěstitelé oliv.

Dobrou zprávou je, že záznamy prezentací budou registrovaným účastníkům k dispozici k přehrání ještě 3 měsíce po skončení kongresu.

© 2012 - ČTPEZ - Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství

Sídlem ČTPEZ je sídlo koordinátora: Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, e-mail: info@ctpez.cz
Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect