www.ctpez.czPublikace › Faremní zpracování ovoce a zeleniny v ekologickém zemědělství

Faremní zpracování ovoce a zeleniny v ekologickém zemědělství

8.3.18  |    

foto
Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství ve spolupráci s Bioinstitutem o.p.s. vydává publikaci Faremní zpracování ovoce a zeleniny v ekologickém zemědělství. Zájemcům o faremní zpracování přispěje k lepší orientaci v relevantních právních předpisech, technologických požadavcích na skladování, vlastní výrobu a zpracování, balení a značení a samozřejmě informuje i o pravidlech certifikace a označování biovýrobků.

Pasáže týkající se zpracování a výroby byly konzultovány se Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí (SZPI) a podrobně se zabývají problematikou osobní i provozní hygieny, vedení záznamů a plnění požadavků dosledovatelnosti potravin, včetně dalších povinností provozovatele potravinářského podniku. Kapitoly Moštování, Konzervování, Sušení ovoce a zeleniny pak zcela konkrétně popisují nejčastější možnosti způsobu zpracování ovoce a zeleniny na farmě. Přílohy publikace doplňují legislativní požadavky na malé faremní provozy produkující potraviny s nízkou mírou rizika, které mají možnost nezavádět HACCP, ale řídit se pouze Zásadami správné provozní a hygienické praxe. Malým příležitostným zpracovatelům nebo organizátorům akcí jako např. dny otevřených vrat jsou určeny přílohy Vodítko pro výrobce a prodejce potravin vyráběných v domácnosti a prodávaných z domu a s tím související Příklady činností se zanedbatelným stupněm kontinuity a organizace, tedy situace, kdy není ze strany SZPI vyžadována registrace provozovatele potravinářského podniku a není vymáháno plnění hygienických požadavků stanovených v nařízení (ES) č. 852/2004 a požadavků na poskytování informací dle nařízení (EU) č. 1169/2011. V přílohách najdete i pokyny SZPI pro Stánkový prodej potravin a dva příklady řešení malé provozovny v rodinném domě.

Distribuci tištěné verze zajišťuje Bioinstitut, zájemci hradí pouze poštovné a balné.

Publikace je dostupná v elektronické verzi:
Faremní zpracování ovoce a zeleniny v ekologickém zemědělství

Štítky:  biopotraviny, metodika
Souvisí s členy:  Bioinstitut

© 2012 - ČTPEZ - Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství

Sídlem ČTPEZ je sídlo koordinátora: Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, e-mail: info@ctpez.cz
Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect