www.ctpez.cz › Rostlinné biostimulanty

Rostlinné biostimulanty

6.1.22  |    

foto
Bioinstitut ve spolupráci s ČTPEZ vydal překlad informačního listu FiBL, který shrnuje přehled nejnovějších poznatků výzkumu o účinnosti přípravků na bázi mikroorganismů.

Prospěšné mikroorganismy dokáží napomáhat růstu rostlin tím, že zvyšují jejich toleranci k nepříznivým půdním a environmentálním podmínkám nebo zlepšují schopnost rostlin využívat zdroje živin. Vývoj specifických inokulantů na bázi mikroorganismů nebo­li rostlinných biostimulantů, které by byly vhodné pro zemědělské využití v různých přírodních podmínkách, je náročný úkol.

V současné době mají některé na trhu dostupné rostlinné biostimulanty nízkou kvalitu nebo se ob­tížně aplikují, což má za následek ztrátu důvěry u zemědělců. Zlepšování kvality těchto přípravků na bázi mikroorganismů a pokrok v porozumění biologických mechanismů však průběžně pomáhají zvyšovat jejich účinnost v reálných polních podmínkách.

Informační list je k dispozici on-line: Rostlinné biostimulanty
Souvisí s členy:  Bioinstitut

© 2012 - ČTPEZ - Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství

Sídlem ČTPEZ je sídlo koordinátora: Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, e-mail: info@ctpez.cz
Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect