www.ctpez.czO ČTPEZ › Aktuality

Aktuality

foto

Aktulizované prováděcí nařízení Komise (EU) pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí

11.8.14  |     Evropská komise zveřejnila 30.července 2014 nové prováděcí nařízení Komise (EU) č. 829/2014, kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí.

foto

TP Organic: Zapojte se do veřejné konzultace o prioritách pro výzkum a inovace v ekologickém zemědělství

31.7.14  |     TP Organics, evropská technologická platforma pro ekologické zemědělství, vyhlásila v rámci revize Programu strategického výzkumu a inovací (Strategic Research and Innovation Agenda SRIA) veřejnou konzultaci. Jejím cílem je získat co nejširší informační a názorovou základnu, která poslouží jako podklad pro vypracování aktualizovaného dokumentu.

foto

Využijte možnosti a představte své činnosti na polních dnech Naše pole

27.5.14  |     ČTPEZ vystavuje se svými členy na celostátní zemědělské výstavě Naše pole, která se pořádá ve dnech 10.-11.6. v Nabočanech u Chrudimi. Na jedné z největších přehlídek polních pokusů odrůd zemědělských plodin, ochrany a výživy rostlin a zemědělské techniky budeme prezentovat nabídku produktů a služeb určenou prvovýrobcům v ekologickém zemědělství.

foto

Zasílejte své připomínky k návrhu nového EU nařízení o ekologickém zemědělství

11.4.14  |     24.3. 2914 zveřejnila Evropská komise návrh nového nařízení o ekologickém zemědělství a nový evropský akční plán pro ekologické zemědělství. Všichni aktéři ze sektoru ekologického zemědělství a produkce biopotravin mají možnost zaslat své podněty k návrhu na mail ifoam@ctpez.cz nejpozději do do 18.4.2014.

foto

Akční plán ekologického zemědělství

20.3.13  |    
Strategickým dokumentem rozvoje ekologického zemědělství v ČR je „Akční plán rozvoje EZ “, na jehož přípravě a následné realizaci se v ČR
podílejí všichni hlavní aktéři sektoru EZ vč. nevládních organizací, ekozemědělců a obchodníků s biopotravinami, univerzit a výzkumných ústavů, organizací na ochranu zvířat a životního prostředí. Akční plán pro rozvoj ekologického zemědělství v letech 2011–2015 je již druhým vládním dokumentem tohoto typu a byl přijat vládou dne 14. prosince 2010 pod č. j. 1227/10. 

foto

Nová platforma pro posílení výzkumu v ekologickém zemědělství

6.3.13  |    

Před několika dny ohlásilo IFOAM vznik nového sdružení  pro podporu výzkumu v ekologickém zemědělství s názvem Technologická platforma pro inovace při IFOAM, zkratka TIPI. Cílem skupiny je podpora mezinárodní spolupráce, zapojení všech kdo profitují ze získávání znalostí, podpora sdílení informací a pomoc v šíření znalostí do praxe, aplikace inovací vědeckých poznatků o ekologickým postupech v zemědělství do praxe.


foto

Efektivita budoucího cílení vědy a výzkumu na reálné problémy je sporná

27.11.12  |     Program Horizont 2020 bude od roku 2014 novým zaklínadlem vědy a výzkumu. ČTPEZ se připojila k evropské TP Organics a vyzvala politické zástupce České republiky, aby při rozhodování o znění H2020 zvážili aspekty jako je zachování různorodosti produkce potravin, ekofunkční intenzifikace nebo spravedlivá ekonomika.

foto

Seminář pro členy ČTPEZ a návštěva biofarem

20.9.12  |     Ve dnech 13-14. září proběhlo zasedání valné hromady ČTPEZ, která se konala v malebném prostředí biofarmy Slunečná. V rámci akce proběhly dvě exkurze na Sluneční a v Bemagru a také seminář. Fotogalerii a prezentace ze semináře jsou ke stažení u tohoto článku.

foto

Registr ekologických podnikatelů (REP)

11.6.12  |     Koncem roku 2011 byla veřejnosti zpřístupněna veřejná část Registru ekologických podnikatelů (REP). Tato elektronická databáze byla vytvořena pro Ministerstvo zemědělství pro přehlednější správu informací o osobách podnikajících v ekologickém zemědělství. Ministerstvo zemědělství tak na jednom místě shromažďuje kontaktní a identifikační údaje subjektů, informace o půdě, zvířatech, kontrolní organizaci, registraci, typech činností, správních řízeních a v blízké době také o výjimkách a certifikátech.

foto

Návrh nové Společné zemědělské politiky postrádá akcent na udržitelné zemědělství

1.12.11  |     Evropská komise zveřejnila svůj dlouho očekávaný legislativní návrh reformy Společné zemědělské politiky, která má vstoupit v platnost v roce 2014 do roku 2020. Jak je ale shrnuto v tiskové zprávě IFOAM EU Group, která v Bruselu hájí zájmy ekologických zemědělců, nový text nepřináší progresivní návrhy, jaké od reformy SZP očekávali evropští daňoví poplatníci.

« | 1 | 2

© 2012 - ČTPEZ - Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství

Sídlem ČTPEZ je sídlo koordinátora: Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, e-mail: info@ctpez.cz
Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect