Evropský plán na snižování pesticidů v ohrožení

Tisková zpráva IFOAM OE, 06. 12. 2022. Plány EU na snížení používání pesticidů o polovinu a na jejich úplný zákaz v citlivých oblastech by mohli v sobotu 10. prosince zhatit ministři zemědělství.

Návrh na první právně závazné snížení pesticidů v EU předložila Evropská komise v červnu po téměř dvaceti letech neúspěšných snah o snížení škodlivých zemědělských chemikálií a po nedávných úspěšných evropských občanských iniciativách (prvnídruhá) a kritice ze strany Evropského parlamentu.

Nyní však panují obavy, že ministři zemědělství by mohli návrh Komise na snížení pesticidů sestřelit. Již tuto sobotu se očekává, že zástupci ministrů v Bruselu budou definitivně hlasovat1) o plánu požádat Komisi o dodatečné „posouzení dopadů“. Zpoždění znamená, že legislativa nemusí být přijata před příštími volbami do Evropského parlamentu, čímž by podle anonymních diplomatů byla „zlikvidována“. Komise již údajně nabídla, že zmírní ochranu citlivých sociálních skupin a ekologických stanovišť, aby vyhověla ministrům.

Na dnešní tiskové konferenci vyzvali vědci, hnutí drobných zemědělců a ekologického zemědělství a iniciátoři úspěšné evropské občanské iniciativy „Zachraňme včely a farmáře“ vlády EU, aby o legislativním návrhu rychle a konstruktivně jednaly a nepožadovaly další hodnocení dopadů.

Z utajovaného zápisu z listopadového zasedání ministrů, který získala rakouská nevládní organizace Global 2000, vyplývá, že 17 z 26 ministrů si dodatečné posouzení dopadů přeje, včetně Rakouska, Bulharska, Estonska, Finska, Řecka, Maďarska, Irska, Itálie, Litvy, Lucemburska, Lotyšska, Malty, Polska, Portugalska, Rumunska, Slovenska a Slovinska, zatímco Německo, Francie, Španělsko, Chorvatsko, Kypr, Belgie a Švédsko jsou proti. K vítězství v hlasování je zapotřebí kvalifikovaná většina.

Odborník na chemické látky a spoluiniciátor evropské občanské iniciativy Zachraňme včely a farmáře, Dr. Helmut Burtscher-Schaden, uvedl: „Někteří ministři se snaží pomocí „paralýzy analýzou“ zhatit tento odvážný plán v oblasti pesticidů. Jako ospravedlnění uvádějí potravinovou krizi na Ukrajině, ale jejich odpor zapadá do vzorce ochrany velkých zemědělských zájmů, který se táhne téměř dvě desetiletí. To je nesmírně krátkozraké. Zdá se, že většina se postavila na špatnou stranu, ještě však může dojít ke změnám, takže výsledek hlasování je zatím nejistý.“

Plán Komise týkající se pesticidů však 18. března podpořilo 660 vědců.

Josef Settele z IPBES, uvedl: „Současné politické snahy o opuštění cílů udržitelnosti v rámci evropské Zelené dohody (Green Deal), včetně snížení používání pesticidů a obnovy biologické rozmanitosti, nás nechrání před současnou potravinovou krizí, ale vedou k jejímu zhoršení a činí ji trvalou. Globální oteplování a úbytek biologické rozmanitosti již nyní ovlivňují výnosy plodin a životy lidí na celém světě. Příležitost k zajištění životaschopné budoucnosti na této planetě prostřednictvím rozhodných a cílených opatření se rychle uzavírá. Pokud se nám dnes nepodaří zahájit nezbytnou transformaci našeho potravinového systému, jak je uvedeno ve strategii Z farmy na vidličku (Farm to Fork), tato situace se výrazně zhorší.“

Prezident IFOAM Organics Europe Jan Plagge řekl: „Více než tři sta tisíc ekologických zemědělců v celé Evropě každý den dokazuje, že modely hospodaření, jako je ekologické zemědělství a další agroekologické postupy, které nepoužívají syntetická hnojiva a pesticidy, mohou přispět k zachování biologické rozmanitosti a zároveň zajistit zdravé potraviny v nejlepší kvalitě a dostatečném množství. Aby tomu tak bylo i nadále, musíme chránit naše ekosystémy. Snížení používání syntetických pesticidů a zvýšení rozmanitosti zemědělství je nezbytné pro ochranu přírodních zdrojů, na kterých jsme při výrobě potravin závislí. IFOAM Organics Europe proto vyzývá všechny členské státy, aby pokračovaly v konstruktivní práci na SUR.“

Zemědělkyně Ramona Duminicioiu ze sdružení Eco Ruralis, které zastupuje více než 17 000 zemědělců a drobných výrobců v Rumunsku, říká: „Rumunsko je zemí drobných zemědělců, v zemědělství zde působí více než 4 miliony lidí, přičemž více než 90 % zemědělců obhospodařuje méně než 5 hektarů. Jsme si jisti, že co nejpřísnější regulace všech chemických vstupů v zemědělství je pro malé a střední výrobce vítaná, protože přispívá ke snížení výrobních nákladů, což je v současné krizi rozhodující. Přispívá ke zdraví životního prostředí, spotřebitelů a lidí, kteří s těmito toxickými látkami pracují nebo s nimi přicházejí do přímého kontaktu. Jsme schopni produkovat všechny potřebné potraviny, a dokonce i lepší potraviny, bez vysokých nákladů na chemikálie.“

  1) Podle zdrojů GLOBAL 2000 nebude návrh připraven k formálnímu hlasování na zasedání Rady pro zemědělství a rybolov (AGRIFISH) ve dnech 11. a 12. prosince, takže ministři přenechali rozhodnutí k hlasování zástupcům, kteří se sejdou v sobotu. Rozhodnutí bude zařazeno na pozdější zasedání Rady jako bod A, který bude přijat na konci zasedání bez diskuse, pravděpodobně 19. prosince. Nezvykle uspěchaný proces prosazuje české předsednictví EU, které chce záležitost uzavřít před vypršením svého mandátu na Nový rok.

Stručná zpráva o neúspěchu EU snížit množství pesticidů, a o současném odporu proti plánu je k dispozici na webových stránkách IFOAM Organics Europe.

Originál tiskové zprávy zde.