Otevřeme novým genomickým technikám cestu na své talíře?

Evropská komise navrhuje povolit nové techniky genetické manipulace rostlin. Za návrhem stojí korporátní zájmy. Podle kritiků ohrožuje spotřebitele, zemědělce i životní prostředí.

Článek na Alarmu