Kolokvium výzkumu EZ

Kolokvium výzkumu a vývoje v ekologickém zemědělství v ČR

Výzkum v oblasti ekologického zemědělství zaznamenal v ČR v posledních letech dynamický vývoj. Institucí (státních, příspěvkových, veřejných i soukromých), které se mu věnují, je značné množství a vzájemná informovanost o výzkumech kolegů je klíčová pro další pozitivní rozvoj sektoru v ČR. Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství proto každým druhým rokem pořádá toto setkání zástupců českého výzkumu a vývoje v sektoru ekologického zemědělství (včetně neakademických pracovišť) a přizvaných zástupců státní správy. Cílem každého setkání je vzájemné propojování a výměna znalostí aktérů výzkumu v sektoru ekologického zemědělství.

Sborník abstraktů 2023

Sborník abstraktů 2021

Sborník abstraktů 2019