Organic Eprints

Organic Eprints je mezinárodní online databáze publikací a výstupů výzkumu v oblasti ekologického zemědělství, která shromažďuje kompletní dokumenty v elektronické podobě: bibliografické údaje, abstrakty a další metadata. Kromě toho je v ní možno ukládat a vyhledávat informace o organizacích nebo projektech souvisejících s ekologickým zemědělstvím.

Organic Eprints umožňuje volný přístup k vědeckým článkům, knihám i jednotlivým kapitolám, diplomovým pracím, zprávám, novinovým článkům a různým příspěvkům z konferencí s vazbou na výzkum ekologického zemědělství.

Do databáze denně zavítá na pět tisíc návštěvníků. Ať už se věnujete výzkumu, výuce, zemědělské praxi či poradenství, Organic Eprints vám usnadní práci, ať už s vyhledáváním potřebných informací nebo se sdílením výstupů a zviditelnění vaší práce. Výhody pro uživatele: přístup zdarma, volný přístup k většině publikací, přímé stahování (bez nutnosti registrace), dostupnost více než 28 000 publikací, e-mailová upozornění na oblíbená témata. Přínosy pro autory: bezpečný trvalý odkaz na výstupy, široké sdílení, více citací, rychlé a snadné propojení vlastních článků, zviditelnění v ekologické komunitě.

Hlavními partnery databáze jsou ICROFS a FiBL. Kromě toho má Organic Eprints národní editory, v současné době ve 28 zemích, a také tematické editory odpovědné za určité projekty nebo typy výstupů, kteří spolupracují při recenzování nových publikací.

Sdílejte své výsledky a dejte o sobě vědět ve světě ekologického zemědělství! Do databáze může vkládat výstupy každý registrovaný uživatel. Jediným kritériem pro přijetí je, aby dokumenty byly relevantní pro výzkum v ekologickém zemědělství, měly konečnou podobu vhodnou pro komunikaci a požadované metadatové informace byly správné. Zaslané dokumenty prochází před zveřejněním kontrolou správnosti národním editorem.

Máte-li zájem využít databázi k prezentaci výsledků výzkumu v oblasti ekologického zemědělství, kontaktujte národního editora databáze: info@ctpez.cz nebo andrea.hrabalova@ctpez.cz

Leták a poster

Příručka v českém jazyce