Organic Farm Knowledge

Znalostní platforma Organic Farm Knowledge podporuje produktivitu, kvalitu a udržitelnost ekologického zemědělství v Evropě prostřednictvím výměny znalostí mezi zemědělci, poradci a vědci. Poskytuje přístup k široké škále snadno použitelných nástrojů. Jejím cílem je být i virtuálním místem setkávání při přeshraničním vzdělávání.

Jádrem platformy je „sada nástrojů“. Mezi dostupné nástroje patří například informační listy, online výpočetní nástroje, mobilní aplikace, videa a další. Platforma nabízí možnost hodnotit, komentovat a diskutovat o nástrojích a tématech. Sdílením osvědčených postupů přispívá i k zavádění inovací do praxe.

Platformu Organic Farm Knowledge lze automaticky přeložit do 14 evropských jazyků.

Hlavními partnery platformy jsou FiBL, ICROFS a IFOAM Organics Europe. Všechny nástroje zveřejněné na znalostní platformě Organic Farm Knowledge musí být nejprve vloženy do online databáze Organic Eprints, čímž je zajištěna kontrola kvality a jednotná struktura vkládaných materiálů.

Máte-li zájem zveřejnit na platformě výstupy projektu nebo promovat konkrétní nástroj pro praxi, kontaktujte národního editora platformy: info@ctpez.cz nebo andrea.hrabalova@ctpez.cz

Webové stránky Organic Farm Knowledge

Organic Farm Knowledge na YouTube