Separace lístků a stonků leguminóz

Období realizace: 2017 – 2019

Stručný obsah projektu

Projekt „Separace lístků a stonků leguminóz“ vznikl na základě potřeby Biofarmy Sasov u Jihlavy zajistit z vlastních zdrojů dostatečné množství proteinových krmiv pro ekologický chov prasat. Cíl projektu však daleko přesahuje potřeby jedné biofarmy, neboť reflektuje celkovou situaci na poli proteinových krmiv v Evropě. Na rozdíl od konvenčních chovů, kde jsou dnes základem proteinové složky extrahované šroty (převážně sójové, řepkové a slunečnicové) s doplňkem syntetických aminokyselin, nejsou v ekologickém systému tyto komponenty povoleny.

Výzkum i praxe se v tomto ohledu soustředí na čeleď bobovité (Fabaceae), která představuje třetí největší čeleď kvetoucích rostlin. Projekt využívá poznatků z předchozích výzkumů a předkládá řešení, které spočívá v novém pojetí separace listů z píce leguminóz s využitím odpadního tepla bioplynové stanice. Oddělením listů od stonků vznikne koncentrované proteinové krmivo s vyšší nutriční hodnotou, které je z hlediska kvality méně citlivé na stárnutí porostu na poli.

Řešení projektového záměru probíhá na principu úzké spolupráce členů tzv. operační skupiny, jejímiž členy jsou Biofarma Sasov, Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., Česká zemědělská univerzita v Praze, Bioinstitut, o.p.s. a PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců, z.s.

 

Řešitel: Ing. Tomáš Klejzar

Kontakt: tomas.klejzar(et)volny.cz

Řešitelský tým: Ing. Anne Dostálová (VÚŽV, v.v.i.), doc. Ing. Josef Hakl, PhD. (ČZU Praha),
Josef Sklenář (Biofarma Sasov)

Další informace o projektu ZDE

Souvisí s členy:  ČZU, Bioinstitut, PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců, VÚŽV