BRESOV – Šlechtění pro odolnou, účinnou a udržitelnou ekologickou produkci zelenin

Období realizace: 2018 – 2020

Stručný obsah projektu

Projekt zaměřený na zlepšení konkurenceschopnosti tří důležitých zeleninových plodin (brokolice, fazole a rajčata) v organickém a udržitelném prostředí. Díky významné účasti zainteresovaných subjektů z odvětví šlechtění a zemědělství je cílem projektu vytvořit system pro zlepšení pěstování zelenin, který urychlí produkci vysoce kvalitních ekologických semen pro šlechtitele a farmáře po celém světě. Samotným obsahem projektu je zkoumáním genetické rozmanitosti tří ekonomicky nejvýznamnějších zeleninových plodin patřících k velmi významným botanickým rodinám (Brassicaceae, Fabaceae, Solanaceae), cílem je zvýšit toleranci rostlin k biotickým a abiotickým stresům a přizpůsobit odrůdy specifickým požadavkům ekologických a nízkonákladových výrobních procesů.

Získané znalosti řešitelé plánují využívat k rozšíření šlechtitelské základny pro výběr a zlepšení vlastností odolnosti v ekologických zemědělských systémech s využitím ročních schémat rotace plodin. Nové šlechtitelské linie budou testovány na účinnost při pěstování pod vodním, teplotním a výživovým stresem, jakož i na odolnost proti škůdcům a chorobám. Kromě toho budou požadované vlastnosti, jako je chuť, vizuální vzhled po sklizni.

České zastoupení, VÚRV, v.v.i., bude přispívat zejména v oblasti zelenin r. Brassica, testováním genetických zdrojů a vývojem a verifikací molekulárních markerů. Projekt probíhá jak na pracovišti v Praze, tak v Olomouci.

 

Koordinátor konsorcia: Università degli Studi di Catania, Italy – Prof. Ferdinando Branca

Koordinátor za ČR: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. – doc. RNDr. Jaroslava Ovesná, CSc.

Kontakt: ovesna(et)vurv.cz

Členové konsorcia a další informace o projektu ZDE.

Souvisí s členy:  VÚRV