ECOBREED – zlepšení dostupnosti odrůd a osiva vhodných pro ekologické zemědělství a zemědělství s nízkými vstupy (Increasing the efficiency and competitiveness of organic crop breeding)

Období realizace: 2018 – 2023

Stručný obsah projektu

Projekt rozvíjí metody, strategie a infrastruktury pro ekologické šlechtění. Cílem je získat odrůdy se zvýšenou odolností proti biotickým a abiotickým stresům a se schopností efektivnějšího využívání živin a s vyšší kvalitou produkce. Součástí projektu je hledání a testování metod pro výrobu vysoce kvalitního ekologického osiva a to u vybraných plodin: pšenice seté (Triticum aestivum L.) a tvrdé (T. durum L.), brambor (Solanum tuberosum L.), sóji (Glycine max (L.) Merr.) a pohanky obecné (Fagopyrum esculentum Moench.). Projekt je koordinován Slovinským výzkumným zemědělským ústavem a realizován 24 partnery z 15 zemí: z České republiky, Číny, Itálie, Maďarska, Německa, Polska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Srbska, Španělska, USA a Velké Británie.

V průběhu následujících pěti let bude výzkum projektu zaměřen zejména na identifikaci genetické a fenotypové variability v morfologických znacích, v toleranci či resistenci vůči abiotickým a biotickým stresorům a obsahu vybraných nutričních látek, které lze použít v ekologickém šlechtění, vyhodnocení potenciálu genetické variability pro lepší využívání živin, vyhodnocení potenciálu zvýšení konkurenceschopnosti vůči plevelům, optimalizaci produkce a množení osiva prostřednictvím vylepšené agrotechniky a protokolů pro ošetřování osiv, rozvoj účinných šlechtitelských programů, které jsou zaměřeny na spolupráci se zemědělci, pre-breeding, rozvoj vzdělávacích programů v genomických technikách a participační šlechtění.

Za ČR se projektu účastní VÚRV, v.v.i. a společnost PRO-BIO obchodní společnost s r.o. VÚRV má na starosti pracovní aktivity spojené s pohankou obecnou a tatarskou, hodnocení rezistence/tolerance pšenice ke snětím, participační šlechtění atd., společnost PRO-BIO je zapojená do aktivit spojených s farmářskými participačními pokusy. Cílem aktivit je získat porovnání navržených vylepšení, která vzejdou z výsledků projektu získaných ve spolupráci s běžnou praxí u jednotlivých zemědělců.

Koordinátor konsorcia: Kmetijski inštitut Slovenije, Slovinsko – Dr. Vladimir Meglič

Koordinátor za ČR: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. – Ing. Dagmar Janovská, Ph.D.

Kontakty: janovska(et)vurv.cz

Členové konsorcia a další informace o projektu ZDE.

Souvisí s členy:  VÚRV, PRO-BIO Obchodní společnost