Nové možnosti environmentálně bezpečné ochrany chmele pomocí základních látek a botanických pesticidů v podmínkách ČR

Období realizace: 2019 – 2023

Projekt je zaměřený na ochranu chmele proti chorobám a škůdcům pomocí botanických pesticidů a základních látek. Cílem projektu je zjistit možnosti využití přípravků na bázi rostlinných extraktů v ochraně chmele proti vybraným škodlivým organismům, dále ověřit potenciál využití registrovaných základních látek v ochraně chmele, jakožto náhrady za vybraná pesticidní ošetření pro ekologické a integrované systémy ochrany chmelnic a tím získat nové poznatky, které by pomohly vyvinout novou metodu ochrany chmele pomocí základních látek a botanických pesticidů. Projekt se tak snaží přispět ke snížení environmentálních a zdravotních rizik plynoucích ze zátěže pesticidními látkami v zemědělské krajině. Získané poznatky řešitelé plánují využít k získání nových pěstitelů, kteří by využili nové pěstební technologie k rozšíření ploch chmele pěstovaných v bezreziduálním nebo ekologickém systému ochrany.

Koordinátor: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. – Ing. Roman Pavela, Ph.D.

Kontakt: pavela(et)vurv.cz

Další řešitelé: Chmelařský institut s.r.o.; Zemědělské družstvo Podlesí ROČOV

Další informace: ZDE

Souvisí s členy:  VÚRV