Nové, bezpečné přípravky zlepšující půdní vlastnosti a zdraví pěstovaných rostlin

Období realizace: 2019 – 2022

Projekt je zaměřen na vývoj nových environmentálně a zdravotně bezpečných přípravků na ochranu rostlin a to především takových, které budou snižovat výskyt škodlivých činitelů na rostlinách nebo v půdě, dodávat do půdy potřebné živiny, organickou hmotu a zvyšovat půdní potenciál a budou vhodné pro drobné a ekologické pěstitele. Implementací výsledků výzkumu do praxe dojde ke snížení zátěže životního prostředí, neboť dojde k nahrazení části rizikových pesticidů bezpečnými přípravky. Využíváním výsledků výzkumu dojde ke snížení rizika zabudování reziduí rizikových pesticidů do potravního řetězce u drobných a ekologických pěstitelů a zahrádkářů.

Koordinátor: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. – Ing. Roman Pavela, Ph.D.

Kontakt: pavela(et)vurv.cz

Další řešitelé: Agro CS, a.s.

Další informace: ZDE

Souvisí s členy:  VÚRV