Praktické aspekty použití biouhlu v rozdílných půdách a substrátech

Období realizace: 2018 – 2019

Stručný obsah projektu

Projekt rozvíjí možnosti uplatnění biouhlu v ČR. Bude především optimalizovat možnosti jeho využití při aplikaci do půdy. Biouhel v ČR produkuje zatím velice málo výrobců, kteří by jej mohli distribuovat ve větším množství. Ekonomika výroby a využití biouhlu je stále závislá na projevení zájmu pěstitelů cíleně obohatit a zúrodnit půdu organickou hmotou s ohledem na další převažující výhody tohoto materiálu. Trend v České republice ukazuje, že u konvenčních technologií je snaha omezit náklady, na co nejnižší. Proto bychom rádi překonali tyto zábrany a posunuli biouhel do větší oblasti zájmu.

Cílem je vytvořit takovou pomocnou půdní látku, která bude využitelným produktem nejenom v ekologickém zemědělství. Tato látka (substrát) by měla zvýšit kvalitu půdy díky zvýšení pórovitosti a retenci vody, zlepšit hydraulickou vodivost půdy, zvýšit ukládání uhlíku do půdy, zádržnost živin v půdě, příznivě ovlivnit pH a další vlastnosti půdy (biologickou diverzitu). Součástí projektu je hledání a testování vhodných metod aktivace biouhlu a ověřování změn fyzikálních, chemických a biologických vlastností u připraveného půdního substrátu. Po jeho aktivaci a aplikaci u vybraných plodin: ovsa setého (Avena sativa L.) a brambor (Solanum tuberosum L.) bude zhodnocen produkční a ekonomický potenciál. Projekt je koordinován Českou zemědělskou univerzitou v Praze a dalším řešitelem je biodynamický statek Bemagro a.s., kde probíhá převážná část polního ověření a hodnocení.

 

Řešitel: Česká zemědělská univerzita v Praze – Ing. Markéta Miháliková, Ph.D.

Kontakt: mihalikova(et)af.czu.cz

Řešitelský tým a další informace o projektu ZDE.

Souvisí s členy:  ČZU