Den otevřených dveří na ekofarmě PROBIO

Zveme Vás na Den otevřených dveří, který pořádá Ekofarma PROBIO. Tématem akce je využití repelentních rostlin k regulaci výskytu hraboše polního.

Odpolední blok bude věnován exkurzi na pole a ukázkám repelentních pásů čiroku na farmě a dalších opatření podporujících biologickou regulaci škůdců.

Místo: Ekofarma PROBIO s.r.o. Velké Hostěrádky

Datum: pátek 14. června 2024 od 10.00 hodin

Pozvánka a registrace

Akce je pořádána za podpory Ministerstva zemědělství v rámci dotačního programu 9.F.m. Demonstrační farmy.