Den otevřených dveří na Ekofarmě PROBIO

Zveme Vás na Den otevřených dveří, který pořádá Ekofarma PROBIO. Tématem akce je výživa sírou v ekologickém zemědělství. Ing. Jindřich Černý, Ph.D. z Katedry agroenvironmentální chemie a výživy rostlin při České zemědělské univerzitě v Praze představí význam síry ve výživě rostlin, možnosti zásobení, hnojení a foliární aplikace v EZ a její vliv na výnos pěstovaných plodin.

Místo: Ekofarma PROBIO s.r.o. Velké Hostěrádky

Datum: pátek 24. května 2024 od 10.00 hodin

Pozvánka a registrace

Akce je pořádána za podpory Ministerstva zemědělství v rámci dotačního programu 9.F.m. Demonstrační farmy.