Informační listy o hospodaření na travních porostech

V rámci mezinárodního projektu Sustainable permanent grassland (Super-G) bylo vytvořeno 16 informačních listů o hospodaření na travních porostech s cílem zvýšit úroveň poskytování ekosystémových služeb včetně zvýšení produkce a kvality píce. Tematicky pokrývají oblast od obnov a přísevů, přes pastvu zvířat v chráněných oblastech a možnosti zvyšování diverzity až po virtuální oplocení a možnosti získávání údajů o travních porostech z dálkového průzkumu.

Informační listy

Po kliknutí na odkaz je potřeba zvolit jazyk výběrem ikonky vlajky ČR.