Kampaň za udržitelné veřejné stravování

Celoevropská kampaň Buy Better Food se zaměřuje na pravidla veřejného zadávání v oblasti stravování. Veřejné stravování považuje za hlavní hnací sílu transformace potravinového systému Evropské unie směrem k udržitelnému, zdravému a spravedlivému v souladu s cíli udržitelného rozvoje OSN (SDG) a strategií EU “Z farmy na stůl”.

Kampaň byla spuštěna s cílem ovlivnit Evropskou komisi při začleňování povinných kritérií do rámcové legislativy EU pro udržitelný potravinový systém, kterou Evropská komise zveřejní do konce roku 2023. Jejím smyslem je upozornit na klíčovou roli, kterou hrají veřejné zakázky na potraviny při dosahování transformace potravinových systémů v Evropě i mimo ni. Zviditelněním osvědčených postupů chce ukázat, jak veřejné zadávání zakázek může přispět k udržitelným, zdravým a spravedlivým potravinovým systémům. Iniciátoři kampaně zvou každé město, region nebo neziskovou organizaci, aby se připojili ke kampani a přispěli k zesílení hlasu pro udržitelné a zdravé veřejné stravování.

 Jak se zapojit?

Do kampaně se mohou zapojit neziskové organizace, včetně místních a regionálních samospráv a organizací občanské společnosti, které se podílí na zlepšování kvality a dostupnosti potravin v Evropě.

Do kampaně se již zapojilo na 40 měst z Itálie, Francie, Belgie a dalších zemí. Jedním z partnerů kampaně je i IFOAM OE. Partnerem kampaně na národní úrovni je Skutečně zdravá škola – komplexní program zdravého a udržitelného školního stravování a vzdělávání o jídle.

Kampaň je navázána na evropský projekt SchoolFood4Change prosazující systémovou změnu školního stravování směrem k udržitelnému a zdravému stravování, jehož koordinátorem stejně jako kampaně Buy Better Food je Mezinárodní rada pro místní environmentální iniciativy (ICLEI).

Pokud se chcete zapojit nebo získat další informace, kontaktujte koordinátorku kampaně Giorgii (giorgia.dalla-libera-marchiori@iclei.org), která vám pomůže s procesem zapojení do koalice podporovatelů.

Pro více informací můžete také navštívit webovou stránku nebo sledovat Buy Better Food na LinkedIn a Twitter.

Další informace o kampani

Přínosy biopotravin v oblasti udržitelného zadávání veřejných zakázek (infografika IFOAM OE)

Jak začlenit do veřejných zakázek více biopotravin (leták IFOA OE)