Klimatická změna a zemědělství, hospodaření na orné půdě v EZ

Zveme Vás na odborné školení EZ na téma Klimatická změna a zemědělství (příčiny, dopady a adaptace) a Hospodaření na orné půdě v EZ (osevní postupy, hlavní plodiny, meziplodiny a víceleté pícniny)

Místo konání akce: Náměšť nad Oslavou

Datum: pátek 1.3.2024

Program

Registrace ukončena