Praktický kurz ekologického zemědělství na Biofarmě Sasov

Zveme Vás na seriál demonstračních akcí na Biofarmě Sasov, které se konají v rámci projektu 9.F.m. (demonstrační farmy), podpořeného Ministerstvem zemědělství ČR.

První z nich na téma Osevní postup 2022, orná půda, se uskuteční ve čtvrtek 7. 4. 2022 od 12:00 – 16:00.

Program praktického kurzu ekologického zemědělství na Biofarmě Sasov

Pozvánka na první demonstrační akci na Biofarmě Sasov