Doporučení ekologického hnutí k nařízení o udržitelném používání pesticidů (SUR)

Vyšel poziční dokument IFOAM Organics Europe shrnující doporučení k nařízení o udržitelném používání pesticidů (SUR). 

Evropská komise zveřejnila návrh SUR 22. června 2022. IFOAM OE návrh na revizi nařízení o udržitelném používání pesticidů podporuje, jelikož jde o klíčový nástroj ke snížení dopadu pesticidů na zdraví lidí i na životní prostředí a k naplnění cílů Strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ v oblasti snižování pesticidů.

Domnívá se však, že současný návrh by se měl v několika aspektech zlepšit:

stanovit jasnější definice přípravků na ochranu rostlin (PPP), aby se rozlišovalo mezi syntetickými pesticidy a přírodními látkami;

vypracovat lepší ukazatel pro hodnocení používání pesticidů a rizik, než navrhovaný harmonizovaný ukazatel rizik (HRI-1), protože HRI-1 je ukazatel založený na objemu, který diskriminuje přírodní látky používané ve velkém množství, jelikož jsou obecně méně škodlivé;

povolit přírodní látky v zemědělských citlivých oblastech (návrh předpokládá zákaz všech PPP), aby byla umožněna udržitelná produkce potravin;

zajistit odpovídající implementaci ze strany členských států a dostatečný rozpočet v národních strategických plánech SZP pro zavádění zemědělských postupů zaměřených na snížení používání pesticidů;

zvýšit dostupnost alternativ k chemicky syntetizovaným pesticidům pomocí speciálního registračního procesu pro přírodní látky.

Evropské ekologické hnutí počítá s tím, že orgány EU zaujmou ambiciózní postoj k SUR, aby se v Evropě snížilo používání syntetických pesticidů a přešlo se na extenzivní zemědělské systémy, jako je ekologické zemědělství, a zároveň byla zajištěna produkce potravin. Důrazná reforma stávající směrnice o udržitelném používání pesticidů (SUR) ochrání naše zemědělce a zemědělské pracovníky před zdravotními problémy a naše životní prostředí a biologickou rozmanitost před znečištěním, které je vyvoláno syntetickými pesticidy.

Poziční dokument ke stažení zde.

Shrnutí v českém jazyce zde.