Infoservis z IFOAM Organics Europe září 2022

Hlavní událostí měsíce září byla oslava Evropského dne ekologického zemědělství a vyhlášení vítězů prvního ročníku cen EU za ekologickou produkci. Politické diskuze se věnovaly nutričnímu značení potravin a označování udržitelnosti. Zveřejněny byly první výstupy interního projektu IFOAM OE k tématu pesticidů v bioprodukci.

 

Den ekologického zemědělství v Evropské unii 23. září – hlavní událostí měsíce září byla oslava Evropského dne ekologického zemědělství, který připadá symbolicky na den podzimní rovnodennosti 23. září, a předání ocenění nejlepším zástupcům bio sektoru v rámci celého dodavatelského řetězce.

Ceny společně organizují Evropská komise, Evropský hospodářský a sociální výbor, Evropský výbor regionů, IFOAM Organics Europe a COPA-COGECA. V prvním ročníku soutěže bylo zasláno více než 200 přihlášek ze všech členských zemí EU.

IFOAM OE, jako jeden z iniciátorů akce, informuje o aktivitě na svém webu a vydal dvě tiskové zprávy: Představení 24 finalistů osmi kategorií soutěže a Vyhlášení vítězů.

Slavnostní předávání cen a celý průběh akce v Bruselu lze shlédnout zde.

(Pozn.: v záznamu, okolo 10:45, zástupkyně a předsedkyně Evropského hospodářského a sociálního výboru Christa Schweng sdělila, že jejich jídelna 25 % jídel připravuje v bio kvalitě, a mimochodem zástupce a místopředseda COPA-COGECA Mladen Jakopovic je ekologický zemědělec…).

Veškeré informace k této události najdete na stránce Komise.

Tisková zpráva v českém jazyce zde.

 

IFOAM OE zpracoval, odhlasoval mezi členy a zveřejnil 3 nové poziční dokumenty. Cílem je jejich prostřednictvím přispívat k debatě o tvorbě politik a reagovat na veřejné konzultace.

 

 

Petice za Zdravé jídlo pro každé dítě v každé škole v EU – v rámci kampaně Buy Better Food, kterou koordinuje ICLEI (síť více než 2500 místních samospráv usilujících o udržitelný rozvoj měst), běžela do 11. října výzva k podpisu petice za zdravé jídlo ve školním stravování s cílem upozornit na téma zdravého a udržitelného stravování ve školách v Evropské unii. Více na webu ČTPEZ.

 

České předsednictví a priority v oblasti zemědělství – září bylo měsícem prvního neformálního setkání ministrů zemědělství v Praze v rámci předsednictví ČR v Radě Evropské unie. IFOAM OE zpracoval shrnutí priorit zmíněných českým ministerstvem. Vyplývá z něj, že česká strana navrhuje dosáhnout cílů Strategie F2F především prostřednictvím genového inženýrství, naopak ekologické zemědělství nebylo zmíněno vůbec.

 

První výstupy interního projektu IFOAM OE Rozvoj EZ: Použití pesticidů a kontaminace, spuštěného koncem roku 2020, jsou k dispozici. Hlavními body vědeckého článku publikovaného v časopise Environmentální znečištění jsou: přehled kontaminace všech hlavních složek životního prostředí pesticidy a jejich přechod do potravin;  ohrožení bioprodukce environmentální, technicky neovlivnitelnou kontaminací pesticidy; velké nejistoty týkající se přechodu kontaminantů do necílových potravin. Článek je volně dostupný ke sdílení.

 

IFOAM OE zahájil dva nové projekty:

 

 

Běžící konzultace k novým právním předpisům EU s vlivem na EZ:

Zdraví půdy – ochrana a obnova půdy a udržitelné hospodaření s půdním fondem – cílem návrhu právního rámce pro zdraví půdy, který byl oznámen ve strategii EU v oblasti půdy do roku 2030, je: specifikovat podmínky pro zajištění zdravé půdy, určit možnosti monitorování půdy a stanovit pravidla vedoucí k zajištění udržitelného využívání půdy a její obnovy.

IFOAM OE připravuje stanovisko, ve kterém konstatuje, že přechod na ekologické zemědělství může přispět k obnově a ochraně zemědělské půdy posílením zachycení uhlíku v půdě a zvýšením biologické rozmanitosti, a zamezení nežádoucích účinků díky zákazu používání syntetických pesticidů a hnojiv. Lhůta pro odpovědi na tuto veřejnou konzultaci končí 24. října 2022.

 

IFOAM OE přináší ohlédnutí a shrnutí posledních událostí:

 

Akce v kalendáři:

11. – 12. 10. Inovační dny EZ (TP Organics’ Organic Innovation Days, Brusel, Belgie)

26. 10. online diskuze od 16:00 do 18:30 „Zelená tvrzení a ekologická stopa výrobku (PEF): jak mohou ukazatele podpořit nebo zničit udržitelnost? Zaměření na potravinářský a textilní průmysl

5. a 6. 11. Organic Plant-Based Expo (Kodaň, Dánsko) – veletrh biopotravin na rostlinné bázi

17. 11. Evropa bez GMO setkání od 10:00 do 13:00 v Evropském parlamentu (Brusel, Belgie)

30. 11. IFOAM Organics Europe Meets Business (Brusel, Belgie)