Značení udržitelnosti & Planet-score

Poziční dokument IFOAM OE + shrnutí k pozičnímu dokumentu

Dokument reaguje na politické změny v oblasti označování udržitelnosti. Evropská komise pod vedením Generálního ředitelství pro životní prostředí má v plánu v listopadu zveřejnit návrh Nařízení o dokládání ekologických tvrzení založených na ekologické stopě výrobku (PEF). Druhou iniciativou je Zákon o udržitelných potravinových systémech Generálního ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin, který by měl být přijat do konce roku 2023. Předpokládá se, že metodika pro označování udržitelnosti bude vycházet také z přístupu PEF vyvíjeného pro dokládání ekologických tvrzení.

IFOAM OE vítá iniciativu Evropské komise bojovat proti greenwashingu a poskytovat spotřebitelům více informací o ekologické stopě a udržitelnosti potravin, upozorňuje však na slabiny metodiky PEF.

Ekologická stopa výrobku (PEF – Product Environmental Footprint) je metodika zaměřená na hodnocení dopadu určitého výrobku, potravinářského i nepotravinářského, na životní prostředí na základě analýzy životního cyklu (LCA). Evropská komise jej vyvíjí přibližně 10 let. Zatímco pro průmyslové výrobky je tato metodika stále relevantní, pro hodnocení vlivu zemědělsko-potravinářských výrobků na životní prostředí je nevhodná. Při aplikaci na potraviny dává PEF zavádějící výsledky, hodnotí produkty dle výnosů; čím je zemědělská praxe extenzivnější, tím horší je její hodnocení. Například vejce od slepic z klecí jsou hodnocena lépe než vejce z volného výběhu, která jsou zase hodnocena lépe než vejce z ekologického zemědělství.

Planet-score je jednou z nově vytvářených metodik a značení, které lépe odráží skutečný dopad potravinářských výrobků na životní prostředí. Metodiku vytvořil Institut ekologického zemědělství (ITAB) s dalšími subjekty ve Francii a nyní ji testuje přibližně 170 společností včetně supermarketů, jako je Carrefour, Auchan a některé značky Danone, a dalších. Planet-score je založeno na hodnocení životního cyklu (LCA) se dvěma zásadními úpravami: používá aktualizované metody pro některé ukazatele a zahrnuje dodatečné ukazatele pro externí faktory, jež nejsou v metodice LCA dostatečně zohledněny (používání pesticidů, klima, biologická rozmanitost a dobré životní podmínky zvířat). Prezentace ZDE.

IFOAM OE je přesvědčen, že označení udržitelnosti by nemělo mít formu jednoho souhrnného skóre, ale že spotřebitelé musí jasně rozeznat různé složky přispívající k udržitelnosti (nutriční, klimatické, environmentální i sociální aspekty potravinářských výrobků). Značka udržitelnosti by měla podporovat přechod k udržitelnějším potravinovým systémům, avšak současná metodika LCA upřednostňuje výrobky pocházející z intenzivních výrobních systémů. Podle zprávy think tanku IDDRI metody založené na analýze životního cyklu, jako je PEF, podporují udržitelnou intenzifikaci, nikoli přechod k udržitelným potravinovým systémům. Rizika metodiky PEF shrnul IFOAM OE ve svém stanovisku z března 2021 a ve společném dopise Koalice pro potravinovou politiku.

Závěr a doporučení

IFOAM OE věří, že označování je pouze jedním z nástrojů, jak vést firmy k výrobě skutečně udržitelných výrobků a spotřebitele k tomu, aby si mohli snadno vybrat udržitelnější výrobek. Aby se občané mohli rozhodnout pro zdravější a udržitelnější volbu, je zapotřebí změnit potravinové prostředí. Toho lze dosáhnout pouze prostřednictvím vhodné politické strategie, která se zaměří na zvyšování povědomí občanů již od útlého věku o dopadech různých způsobů výroby, jakož i na zavedení sníženého nebo zvýšeného zdanění některých výrobků na základě jejich dopadu na životní prostředí, využití veřejných financí jako podpory udržitelných způsobů výroby atd.

Značka udržitelnosti by neměla být navržena odděleně, ale vycházet z iniciativ nebo značek, které jsou uznávány spotřebiteli, nevládními organizacemi a nezávislými institucemi a zaručují vysokou úroveň udržitelnosti, jako je např. značka ekologického zemědělství. Mělo by být zajištěno, aby nebyl možný greenwashing a aby neudržitelné výrobní systémy nebyly hodnoceny stejně nebo lépe ve srovnání s udržitelnějšími a extenzivnějšími výrobními systémy.